Adwokat Wrocław
tel. 609 00 00 99

Zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi informacjami obejmującymi najczęściej spotykane problemy prawne.

Należy jednak mieć na uwadze, iż zamieszczone artykuły nie stanowią gotowych rozwiązań,  każda sprawa wymaga indywidulanego podejścia i rozważenia wszelkich okoliczności z nią związanych. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z biurem Kancelarii celem omówienia nurtujących Państwa problemów.

PORADY

28
Kwi
Piractwo internetowe w Polsce

Wraz z wzrostem dostępu do Internetu oraz rozwojem technologii i pojawieniem się coraz większej ilości mobilnych urządzeń stale podwyższa się liczba Polaków korzystających z nielegalnych źródeł dostępu do filmów, seriali oraz transmisji sportowych. 


30
Mar
Odszkodowanie za opóźniony lot
odszkodowanie za opóźniony lot

Pasażer, którego lot został opóźniony o co najmniej 3 godziny ma prawo do odszkodowania za opóźniony lot od linii lotniczych. Zasady wypłaty odszkodowań są jednolite w całej Unii Europejskiej oraz w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii. O odszkodowanie mogą ubiegać się pasażerowie lotów rejsowych, charterowych oraz tych oferowanych przez tzw. tanie linie lotnicze, podróżujący w ramach obszaru Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Szwajcarii. Dodatkowo prawo do odszkodowania mają pasażerowie, którzy wylecieli z lotniska znajdującego się obszarze UE do państwa trzeciego lub port lotniczy znajdujący się na obszarze UE był celem podróży z państwa trzeciego.

20
Mar
Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika jest wyjątkiem od zasady wyrażonej w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, tzn. od zasady osobistego zawarcia małżeństwa przez nupturientów, czyli przyszłych małżonków. Zgodnie z powyższą zasadą małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym kościoła lub innego związku wyznaniowego, złożą oświadczenia, że wstępują w związek małżeński. Przez pełnomocnika można zawrzeć zarówno ślub świecki jak i konkordatowy.


17
Mar
Termin zwrotu pożyczki i przedawnienie roszczeń z nią związanych

Umowa pożyczki charakteryzuje się tym, że dający pożyczkę przenosi na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy lub innych rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący pożyczkę zobowiązuje się do zwrotu tej samej ilości pieniędzy lub innych rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. 


25
Lut
Rozwód Wrocław

Prawomocne orzeczenie rozwodowe powoduje rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków.

Czym jest rozwód

wyjątkiem od zasady wyrażonej w art. 18 Konstytucji RP, który wyraża zasadę trwałości związku małżeńskiego. Rozwód jest dopuszczalny o ile wskutek rozwodu nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo orzeczenie nie będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie uzyska rozwodu małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi wyrazi zgodę na rozwód albo odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.


20
Lut
Najem

Tenancy establishes the relationship of landlord and tenant and is both a conveyance of a possessory estate in real property and a contract between the parties. Through the tenancy agreement, the tenant receives a right to legal possession of the property in exchange for "valuable consideration" (i.e., Rent) paid to the landlord.


18
Lut
Alimenty na małżonka

Spouse in deprivation may request from a spouse or former spouse to pay maintenance, unless the other spouse’s financial situation justifies it. A maintenance obligation between spouses depends on who is to blame for the marital break-up which is established in the course of divorce proceedings.


18
Lut
Alimenty na dziecko

Child maintenance obligation is based on the obligations to provide the means of subsistence, and, where necessary, measures of education.  In practice, the most common forms of the maintenance obligation is child support and spousal maintenance.