tel. 609 00 00 99

Prawo cywilne

Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej obejmuje wiele czynności, w tym negocjowanie warunków umów, przygotowywanie porad prawnych w formie ustnej i pisemnej, reprezentowanie Klienta w toku postępowania sądowego, przygotowywanie pism procesowych, opinii prawnych oraz analiz i projektów umów.

Zajmujemy się sprawami związanymi z

  •  wykonaniem, niewykonaniem oraz ważnością umów,
  • przedawnieniem świadczeń,
  • odsetkami, karami umownymi, nakazami zapłaty,
  • sprzeciwami i zarzutami do wydanych nakazów zapłaty;
  • odszkodowaniami;
  • roszczeniami o zapłatę;
  • inne sprawy cywilne.