tel. 609 00 00 99

Prawo karne i karne skarbowe

Nasza Kancelaria proponuje także pomoc prawną w zakresie prawa karnego gospodarczego. Kancelaria oferuje obronę w toku postępowania przygotowawczego i postępowania przed sądem pierwszej instancji, jak również w toku postępowania apelacyjnego i kasacyjnego.

Analizujemy możliwość zastosowania instytucji procesowych takich jak dobrowolne poddanie się karze czy tez możliwość warunkowego umorzenia postępowania.

Proponujemy także pomoc w występowaniu z powództwem adhezyjnym, jak również w występowaniu w roli oskarżyciela posiłkowego.

Sporządzamy również pisma procesowe i wnioski dowodowe, wnioski o zawieszenie lub odroczenie wykonywania orzeczonej kary lub rozłożenie zasądzonej grzywny na raty.