tel. 609 00 00 99

Prawo rodzinne

Doświadczony Wrocławski Adwokat oferuje także skuteczną pomoc w zakresie prawa rodzinnego. Jest to dziedzina wymagająca szczególnej delikatności ale również podejmowania stanowczych kroków prawnych.

Ustanie małżeństwa

W szczególności koncentrujemy się na sprawach małżeńskich poprzez prowadzenie postępowań rozwodowych (za porozumieniem stron, z orzekaniem o winie jednego lub obojga małżonków, o separację).

Sprawy między rodzicami a dziećmi

Drugim niezmiernie ważnym sektorem działalności z zakresu prawa rodzinnego są sprawy z zakresu stosunków między rodzicami i dziećmi obejmujące ustalenie formy i częstotliwości kontaktów z dzieckiem (np. kontakt przez Skype), miejsca zamieszkania dziecka, postanowień związanych z ograniczeniem władzy rodzicielskiej.

Obowiązek alimentacyjny

Zajmujemy się także przeprowadzeniem postępowań alimentacyjnych dotyczących świadczeń na rzecz dzieci jak również świadczeń pomiędzy byłymi małżonkami. Pomoc prawna obejmuje wszczęcie i przeprowadzenie postępowania, pomoc w zgromadzeniu materiałów dowodowych do postępowania jak również prowadzenie spraw o obniżenie lub podwyższenie świadczeń wynikających z obowiązku alimentacyjnego.

Nasze usługi obejmują wszystkie stadia postępowania poczynając od przedsądowych postępowań mediacyjnych mających na celu zawarcie ugody i wypracowanie kompromisu między stronami jak i postępowanie sądowego wraz z postępowaniem zabezpieczającym. W przypadku braku dobrowolnej realizacji orzeczeń prowadzimy również postępowanie egzekucyjne.