mecenas.biz

Dobrowolne zrzeczenie się alimentów przez dorosłe dziecko - czy możliwe?

Poruszaliśmy już wcześniej temat alimentów z perspektywy rodzica, który chciał uchylić się od obowiązków płacenia alimentów. Dziś przyjrzymy się jak prawo traktuje odwrotną sytuację, gdy to dorosłe dziecko bierze pod uwagę zrzeczenie się alimentów.

Co mówi prawo?

Kancelaria prawna Wrocław  zwraca uwagę, że w świetle polskiego prawa nie może dojść do dobrowolnego zrzeczenia się alimentów, ponieważ jest to obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o). Jednakże zgodnie z art. 133§3 tego kodeksu rodzic ma prawo uchylić się od obowiązku łożenia świadczeń wynikających z alimentów. Jest to uzasadnione w przypadku, gdy dopełnienie obowiązku alimentacyjnego wiązałoby się z nadmierną stratą lub w sytuacji, gdy dziecko nie dąży do utrzymania się na własną rękę, choć ma już takie możliwości.

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego a zrzeczenie się alimentów

Należy wpierw przypomnieć, że obowiązek płacenia alimentów zgodnie z kodeksem nałożony jest na rodziców dziecka, które nie ma możliwości samodzielnego utrzymania się, za wyjątkiem, gdy majątek dziecka pozwala opiekunom pokryć koszty zarówno jego wychowania i utrzymania – adwokat Wrocław. Natomiast gdy dziecko jest już pełnoletnie możliwość uchylenie obowiązku alimentacyjnego jest określona w dwóch wypadkach: gdy alimentacja jest związana z wymiernym uszczerbkiem rodzica lub dziecko nie dąży do uzyskania samodzielności i łożenia na siebie.

Adwokat Wrocław dodaje, że na podstawie art. 138 k.r.o w wypadku zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy o obowiązku alimentacyjnym. Prawnie istnieje możliwość zażądania zwiększonych opłat świadczenia alimentacyjnego jednocześnie daje możliwość zniesienia tego obowiązku w wypadku wystąpienia odpowiednich przesłanek. Taką przesłanka jest właśnie osiągnięcie pełnoletniości i samodzielności przez dziecko.

Stanowisko sądów

Pewną formą uchylenia przedmiotowego obowiązku alimentacyjnego jest wniesienie pozwu przez rodzica o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka. Powodem może być uzyskanie przez pozwanego wieku oraz pracy umożliwiającej mu samodzielne życie. W tym wypadku należy przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające jak zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach pozwanego. Możliwa jest również ugoda za porozumieniem obu stron, nie ma ona jednak mocy sprawczej wyroku sądowego dlatego warto rozważyć zawarcie jej przed sądem lub mediatorem. Zachęcamy do skorzystania z porad prawnych w naszej Kancelarii Prawnej Wrocław. Doświadczony adwokat udzieli wszelkich niezbędnych informacji, które pozwolą na podjęcie ostatecznej decyzji.

en_US