mecenas.biz

Kto nie może dostać rozwodu - poznaj najważniejsze fakty

Decyzja o związaniu się z drugą osobą małżeństwem powinna być bardzo dokładnie przemyślana oraz całkowicie świadoma. W niektórych przypadkach uda się nam uzyskać rozwód bez większych problemów, w innych jednak mogą wystąpić różnego rodzaju komplikacje. Dowiedz się, kto nie może dostać rozwodu.

Małżeństwo jest zawierane dobrowolnie oraz z założenia powinno trwać, dopóki obie strony tę wolę utrzymują. Jednak nie zawsze jest to takie oczywiste i zdarza się, że sąd uzna pozew o rozwód za niezasadny. Zdarzają się sytuacje opisywane jako przeciwność w uzyskaniu rozwodu. Co może zostać uznane za taką okoliczność? Kiedy nie dostaniemy rozwodu?

Przeciwności w uzyskaniu rozwodu

Jednym z głównych założeń związku małżeńskiego jest jego trwałość. Składana przysięga oraz podpisu na akcie w Urzędzie Stanu Cywilnego zobowiązuje małżonków do dokładania wszelkich starań, aby te to założenie wypełnić. Niestety, nie zawsze okazuje się to możliwe. Bywa, że dochodzi do rozpadu więzi małżeńskich i wtedy sąd może udzielić nam rozwodu. Taka sytuacja to poważna zmiana dla współmałżonków oraz ich dzieci, ale także konkretne zmiany prawne (konieczny jest podział majątku, należy ustalić zasady korzystania ze wspólnych dóbr, a w przypadku posiadania dzieci również określić osobę odpowiedzialną za opiekę nad dziećmi oraz wysokość alimentów). Aby uzyskać rozwód musimy złożyć w sądzie pozew rozwodowy. Poprzez prowadzenie postępowania dowodowego sąd podejmuje odpowiednie kroki mające na celu określenie, czy istnieją obiektywne ważne powody, aby rozwiązać małżeństwo.

Kiedy nie dostaniemy rozwodu?

Małżonkowie pozostają w związku, jeśli istnieje pomiędzy nimi więź duchowa, fizyczna i gospodarcza. Jeżeli chodzi o tę ostatnią, to jest ona najmniej znacząca w przypadku orzekania o rozwodzie (ponieważ bardzo trudne jest jej zerwanie podczas trwania małżeństwa). Kolejną istotną kwestią jest dobro dzieci. To bardzo skomplikowane kryterium, ponieważ niemal w każdej sytuacji, rozwód będzie dla nich okolicznością ciężką emocjonalnie – burzącą dotychczasowy porządek rzeczy i powodującą niepokój oraz poczucie straty. Jednak pod uwagę należy wziąć także przede wszystkim, jak na dzieci wpływa aktualna sytuacja w domu. Bardzo często wraz z rozpadem więzi emocjonalnych między rodzicami atmosfera ulega pogorszeniu, co również odbija się na kondycji psychicznej dzieci. Wtedy rozwód rodziców będzie z punktu widzenia sądu okolicznością korzystniejszą, a więc nie stanowi ona przeciwności w uzyskaniu rozwodu. Jeżeli natomiast rozwód naruszałby zasady określane mianem “zasad współżycia społecznego” sąd może nie wyrazić na niego zgody. Wobec tego kiedy nie dostaniemy rozwodu? Przykładem takiej sytuacji jest ciężka choroba współmałżonka. Rozwód wynikałby wtedy nie tyle z rozpadu więzi, ile z wygody jednego z małżonków i byłby znacznym pogorszeniem sytuacji drugiego. Najbardziej popularną odpowiedzią na pytanie “kto nie dostanie rozwodu?” ten, kto jest winny rozpadu więzi małżeńskiej, a którego niewinny współmałżonek nie wyrazi na to zgody.

Rozwód to jedna z najtrudniejszych sytuacji w życiu. Mimo, iż istnieje szereg sytuacji, które mogą zostać uznane za przeciwności w uzyskaniu rozwodu powinniśmy sprawdzić, czy jesteśmy w jednej z nich. Skorzystanie z usług profesjonalisty pomoże nam w określeniu naszej sytuacji, a także ułatwi przebrnięcie przez cały proces.

en_US