mecenas.biz

Pełnomocnik świadka w postępowaniu karnym i karnym skarbowym

Podstawowym obowiązkiem świadka jest składanie zeznań zgodnych z prawdą. Jednakże świadek posiada także pewne prawa. Jednym z nich jest możliwość ustanowienia swojego pełnomocnika. Dowiedz się, w jaki sposób pełnomocnik może pomóc Ci w trudnej sytuacji.

Niezależnie od rodzaju postępowania świadek, to osoba, która dysponuje informacjami uznanymi za istotne dla tego postępowania. Decyzję o obowiązku stawienia się w roli świadka (osobiście lub w postaci pełnomocnika świadka w postępowaniu karnym) podejmuje sąd lub prokuratura. Podstawowym obowiązkiem świadka jest oczywiście składanie zeznań zgodnych z prawdą. Jednakże świadek posiada także pewne prawa. Jednym z nich jest możliwość ustanowienia swojego pełnomocnika.Taka sytuacja jest możliwa jeśli z jakiegoś powodu bezpośrednie składanie zeznań mogłoby wpłynąć na jej niekorzyść.

Kiedy możliwe jest powołanie pełnomocnika świadka w postępowaniu karnym skarbowym i karnym?

Jeśli zeznania mogłyby szkodzić interesowi świadka, ma on prawo do zgłoszenia swojego pełnomocnika. Definicja tego “interesu” nie jest jednak jasna i zależy od wielu czynników – jest więc rozpatrywana indywidualnie. Pełnomocnikiem świadka w postępowaniu karnym i karnym skarbowym może być adwokat lub radca prawny. Udzielenie pełnomocnictwa odbywa się poprzez wystosowanie odpowiedniego pisma, ale dopuszczalna jest także forma ustna (oświadczenie do protokołu). Takie same zasady obowiązują podczas ustanawiania pełnomocnika świadka w postępowaniu karnym skarbowym.

Jakie są obowiązki pełnomocnika świadka w postępowaniu karnym?

Najważniejszym obowiązkiem pełnomocnika jest dopilnowanie, aby postępowanie przebiegało w sposób zgodny z procedurami oraz ocena czy zadawane pytania faktycznie prowadzą do obiektywnego wyjaśnienia sprawy. Jeśli stawiane pytania jego zdaniem odbiegają od tych założeń – ma prawo do składania zastrzeżeń i przeformułowania pytań. Wsparcie ze strony pełnomocnika z pewnością poprawia sytuację świadka. Dzięki jego pośrednictwu świadek uniknąć może zbyt opresyjnego traktowania podczas przesłuchania oraz zabezpiecza swoje interesy, w przypadku, kiedy mogłyby się okazać zagrożone. Jeśli zostaliście powołani na świadka i ten fakt budzi w was niepokój warto rozważyć skorzystanie z pomocy pełnomocnika, a przynajmniej mieć świadomość istnienia takiego prawa.

en_US