mecenas.biz

Rozwód bez orzekania o winie - o czym warto wiedzieć?

Rozstanie dwóch małżonków zazwyczaj kończy się spotkaniem na sali sądowej. W zależności od okoliczności, może również przebiegać w spokojnej atmosferze, bez agresji, przykrych słów oraz roszczeń. Rozwód bez orzekania winy, o którym mowa stanowi jednak rzadkość. Na jakich warunkach się odbywa? Jak odnosi się do niego prawo rodzinne?

Rozwód bez orzekania o winie - na jakich warunkach?

Kwestia rozstrzygnięcia winy za rozkład pożycia ma ogromny wpływ na obowiązek alimentacyjny. W pewnych sytuacjach przypisanie któremukolwiek z małżonków winy za rozpad związku jest niemożliwe a nadto wiąże się z długotrwałym postępowaniem dowodowym. Rozwód bez orzekania o winie odbywa się na zgodny wniosek małżonków. Na odstąpienie od ustalenia jednoznacznej winy zezwala art. 57 par. 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jeśli taki wniosek zostanie z obu stron złożony, sąd orzeknie, że żaden z małżonków nie ponosi winy za rozwód co oznacza że nie będzie zajmował się tym kto z małżonków doprowadził do rozkładu pożycia a ustali jedynie fakt, że pożycie ustało i nie ma możliwości aby małżonkowie do siebie wrócili.

Prawo rodzinne i wsparcie ze strony adwokata

Tego typu rozwód jest najszybszy i zakończy się zazwyczaj na jednym posiedzeniu sądu. W pozwie koniecznie należy wskazać wysokość alimentów, które będą płacone na dzieci. W przypadku gdy małżonkowie nie będą żądali alimentów, sąd i tak musi je zasądzić w przypadku nieletniego dziecka. Do pozwu należy również dołączyć podpisane przez oboje rodziców, porozumienie o sprawowaniu opieki nad potomstwem po rozprawie. W przypadku gdy jeden z małżonków, składa pozew, drugi musi napisać odpowiedź, w której zgadza się na wszystkie zawarte w nim stwierdzenia. Sąd po zapoznaniu się ze stanowiskami obu stron może jednak dojść do wniosku, że nie ma podstaw do orzeczenia rozwodu i oddalić powództwo. Prawo rodzinne jest skomplikowaną dziedziną i wymaga profesjonalnego podejścia, dlatego warto skonsultować wszelkie sprawy z doświadczonym adwokatem, który rozwieje wszystkie wątpliwości i będzie służył pomocą przy skonstruowaniu pism procesowych..

Podsumowanie

Decydując się na rozwód bez orzekania o winie małżonkowie mogą zaoszczędzić cenny czas oraz ciągnące się w nieskończoność spotkania na sali rozpraw. Przygotowując dodatkowe oświadczenia, sąd nie będzie wzywał do uzupełnienia dokumentacji i co spowoduje że postępowanie nie będzie się niepotrzebnie przedłużać. Warto odpowiednio wcześniej wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności i skorzystać z porady prawnej. Adwokat zajmujący się tego typu sprawami, będzie wiedział w jaki sposób wykorzystać prawo rodzinne, aby podjąć skuteczne kroki prowadzące do zakończenia postępowania.

en_US