mecenas.biz

Trudności w uzyskaniu rozwodu - czy wejdą obowiązkowe mediacje przed sprawą rozwodową?

Decyzja o rozwodzie jest jedną z trudniejszych jaką podejmują małżonkowie. Niestety często odbywa się to w atmosferze kłótni oraz nieporozumień, które utrudniają doprowadzenie procesu sądowego do końca. Czy warto zatem wykorzystać mediacje? Czy jest to rozwiązanie, które pomoże dojść do porozumienia i zadbać choćby o dobro dzieci?

Mediacje przed rozwodem - dla dobra dzieci

Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wprowadzić obowiązkowe mediacje przed sprawą rozwodową. Oznacza to bezpośrednią konfrontację często skłóconych małżonków. Według nieoficjalnych informacji oraz wypowiedzi przedstawicieli resortu, urzędnicy pracują nad przepisami, które zobowiążą skłócone strony do nawiązania dialogu. Argumentują to tym, że poprzez przywrócenie komunikacji, doprowadzi się do ograniczenia powództwa rozwodowego. Według resortu mediacja ma przyczynić się do tego, aby małżonkowie, niezależnie od dzielących ich opinii, mogli porozumieć się w kwestii wykonywania chociażby swoich obowiązków wobec potomstwa. Jednak planowane zmiany będą obejmować nie tylko pary posiadające dzieci.

Obowiązkowe mediacje a opinia adwokata Wrocław

Eksperci dosyć surowo oceniają propozycję Ministerstwa Sprawiedliwości. W postępowaniu cywilnym są już mechanizmy, które zachęcają rodziców do podjęcia mediacji np. gdy nie podjęto takiej próby, trzeba wyjaśnić dlaczego. Sądy oraz prawnicy bardzo często namawiają do rozmów swoich klientów, jeśli widzą szansę na porozumienie. Adwokat Wrocław dodaje, że istotą mediacji jest jej dobrowolność. Jeśli jednak przepisy się zmienią, małżonkowie będą pochodzić do nich nie z własnej woli, ale z chęci uzyskania dokumentu potwierdzającego udział w mediacjach.

Mediacja zastąpiła obligatoryjne postępowanie pojednawcze w sprawach małżeńskich. Zgodnie ze znowelizowanym w 2005 roku art. 436 Kodeksu Prawa Cywilnego sąd może skierować strony do próby zawarcia ugody. Odbywa się to na podstawie uzgodnionej umowy lub postanowienia sądu. Kancelaria prawna Wrocław dodaje, że na każdym etapie postępowania o separację lub rozwód sąd może skierować do mediacji skonfliktowanych małżonków bez ich zgodnego wniosku – aby polubownie załatwić kwestie dotyczące alimentów, kontaktów z dziećmi czy spraw majątkowych. Jeśli partnerom uda się zawrzeć ugodę, sąd w wyroku rozwodowy, uwzględnia jej treść.

Kancelaria prawna Wrocław - skorzystaj w pomocy profesjonalistów

Celem mediacji jest weryfikacja, czy postępowanie dowodowe powinno trwać, czy ewentualnie wykluczyć sytuacje narażające Skarb Państwa na duże koszty np. gdy strony wycofują się po kilkunastu rozprawach i przesłuchaniu świadków. Adwokat Wrocław twierdzi, że mediacja nie zawsze powinna być obligatoryjna w sprawach rodzinnych. Szczególnie wtedy gdy chodzi o przemoc w rodzinie, znęcanie się itd. Takie sytuacje powinny być rozwiązywane na sali sądowej, z uwzględnieniem odpowiedzialności małżonka za swoje czyny.

W Polsce działa coraz więcej ośrodków mediacyjnych, które dobrze spełniają swoją rolę i pomagają małżonkom dojść do porozumienia. Warto również skorzystać z pomocy kancelarii prawnej Wrocław. Doświadczeni prawnicy dokładnie przeanalizują całą sprawę i doradzą, czy w danej sytuacji takie rozwiązanie jest najbardziej korzystne.

en_US