mecenas.biz

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem - co zrobić w trudnej sytuacji?

Bardzo delikatne, niezwykle ważne sprawy, takie jak utrudnianie kontaktu z dzieckiem, wymagają szczególnej uwagi oraz ostrożności. Cały proces powinien odbyć się w sposób najmniej stresujący dla dziecka. Dowiedz się, co razi specjalista.

Sprawy rozwodowe bez wątpienia należą do jednych z najbardziej emocjonalnie obciążających sytuacji, z jakimi możemy mieć do czynienia. Jeśli rozstający się ludzie są rodzicami – kwestia staje się jeszcze bardziej skomplikowana. Niestety, często bywa tak, że zakończenie sprawy rozwodowej nie jest równoznaczne z końcem problemów dotyczących byłych małżonków. Niejednokrotnie dochodzi do utrudnianie kontaktu z dzieckiem. Jakie są możliwości wybrnięcia z tej sytuacji?

Odmowa możliwości spotkań z dzieckiem - czy to łamanie prawa?

Bardzo często ustalenie częstotliwości kontaktów z dzieckiem stanowi element sporny pomiędzy rodzicami. Warto jednak mieć świadomość, że obowiązki i prawa rodzicielskie dotyczą także osoby, z którymi dzieci nie zamieszkują. Obie strony powinny mieć możliwość ich realizowania. Sposób i częstotliwość takich kontaktów – w przypadku, kiedy rodzice nie są w stanie samodzielnie dojść do porozumienia – może ustalić sąd. Na obu osobach, których sprawa dotyczy, ciąży obowiązek dotrzymania ustaleń. Utrudnianie kontaktu z dzieckiem jest łamaniem postanowień sądu, co wiązać się może z odpowiedzialnością karną w postaci grzywny, bądź nawet ograniczenia wolności.

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem - jakie są możliwości rozwiązania sytuacji?

W przypadku, kiedy polubowne próby rozwiązania konfliktu nie kończą się powodzeniem i nadal kończą się odmową możliwości spotkań z dzieckiem (przebierającą różne formy), możemy złożyć wniosek o zagrożenie rodzicowi nakazaniem zapłaty za każde łamanie postanowień dotyczących kontaktu z dzieckiem. Jednak nie zawsze jest to rozwiązanie wystarczające. Nawet wtedy, gdy zostanie ono wydane w formie postanowienia Sądu – nie zawsze prowadzi do zakończenia sporu, ponieważ zwykle rodzic, którego prawa są łamane, nie uznaje rekompensaty finansowej za wystarczającą i chce nadal dążyć do umocnienia więzi z potomstwem, nieosiągalnym w przypadku braku kontaktów.

Możliwe jest pewne skrócenie czasu postępowania (na etapie wniosku o uregulowanie terminu kontaktów, jeśli istnieje uzasadniona obawa o to, że ten kontakt może być ograniczany) jednak rzadko, udaje się to z sukcesem przeprowadzić. Inną możliwością osiągnięcia celu jest złożenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów. Procedura związana z odmową możliwości spotkań z dzieckiem bywa skomplikowana i długotrwała. Osobie pozbawionej doświadczenia związanego z prawem rodzinnym będzie bardzo trudno przejść przez cały proces, dlatego warto, aby udała się ona po profesjonalną pomoc.

en_US