mecenas.biz

Wyłudzenia VAT i przestępstwa fakturowe - jak z nimi walczyć?

Coraz więcej ujawnionych uszczupleń podatkowych dotyczy zjawiska jaki jest wyłudzenie vat. Organy skarbowe wprowadzają nowe metody wykrywania oraz eliminacji niezgodnych z prawem zachowań. Jakie są zagrożenia związane z wyłudzeniami Vat? Jak bronić się przed oszustami lub w przypadku podejrzenia lub oskarżenia?

Wyłudzenia VAT - na czym polegają?

Wyłudzenia Vat są obecnie jednymi z najbardziej popularnych przestępstw podatkowych. Nie bez przyczyny Ministerstwo Finansów w swoich komunikatach bardzo często informuje o zagrożeniach jakie płyną z nielegalnych praktyk. Wyłudzenie vat dzieli się na dwie grupy – dotyczące podatku należnego oraz podatku naliczonego i zwrotu podatku. Podatek należny to podatek który, podatnik jest zobowiązany zwrócić do urzędu skarbowego. Sprzedając towary lub świadcząc usługi, taki podatek naliczany jest procentowo od wartości towarów lub usług. Z kolei podatek naliczony, podatnik ma prawo odliczyć lub odebrać w danym okresie rozliczeniowym. Jego wysokość wynika z dokumentów zakupowych lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W dalszej części adwokat Wrocław opisuje najbardziej popularne formy wyłudzeń.

Podatek należy - adwokat Wrocław tłumaczy jak go rozpoznać

Do wyłudzeń vat związanych z podatkiem należnym zaliczamy:

  • czynność pozorną - związany z dostawą wewnątrzwspólnotową towarów lub eksportem, wywóz następuje jednak są to towary nie mające żadnej wartości - sfałszowany jest przedmiot wywozu oraz jego wartość
  • fikcyjny wywóz - dostawa towaru, który nie opuszcza kraju jest deklarowana jako dostawa wewnątrzwspólnotowa
  • fikcyjne miejsce świadczenia - usługi są fikcyjnie deklarowane jako wykonane poza terytorium kraju
  • zaniżenie podatku należnego - usługi świadczone, są opodatkowane stawką podstawową, jednak deklarowane są jako czynność opodatkowana stawką 0% lub stawką obniżoną

Cechą, która łączy wszystkie te działania jest nic innego jak cel w postaci uzyskania nienależnej korzyści w wysokości nie przekraczającej wysokości kwoty podatku należnego. Dodatkowo brak zapłaty zobowiązanie podatkowgo, przez co negatywnie wpływają na dochody budżetowe. Adwokat Wrocław dodaje, że podanie fałszywych informacji następuje w dziale C deklaracji VAT.

Podatek naliczony i zwrot podatku - co warto wiedzieć?

Do wyłudzeń podatku naliczonego zaliczamy:

  • wystawianie faktur z tytułu czynności, które obiektywnie w ogóle nie miały miejsca
  • - wystawianie faktur przez podmiot istniejący, który nie wykonał czynności, która miała mieć miejsce, podatnikiem był ktoś inny
  • wystawianie faktur przez podmiot fikcyjny, który powstał tylko po to, żeby wystawiać takie dokumenty
  • wystawianie faktur oraz dokumentów celnych na czynność pozorną, która ukrywała inne zdarzenie, które było inną transakcją

Celem wszystkich tych działań jest uzyskanie nienależnej korzyści, która polegać ma na podwyższeniu podatku VAT naliczonego do odliczenia. Wiąże się to ze zmniejszeniem lub brakiem zapłąty zobowiązanie podatkowego lub wystąpieniem nadpłaty i zwrotem podatku. <b>Kancelaria adwokacka Wrocław</b> podpowiada, że podanie fałszywych informacji występuje w dziale D deklaracji Vat.

Kancelaria adwokacka Wrocław - możesz liczyć na wsparcie specjalistów

Wzmożone kontrole związane z wyłudzaniem VAT prowadzone są przez Urzędy Kontroli Skarbowej oraz Urzędy Skarbowe w całej Polsce. Organy w trakcie sprawdzania dokumentów, będą starały się udowodnić czy czynności lub dostawy towarów faktycznie miały miejsce. Mogą żądać przedstawienia dowodów wykonania usług w fakturach, które według nich są podejrzane. Mogą również przesłuchiwać pracowników firmy czy znając kontrahenta lub czy są w stanie potwierdzić wykonanie transakcji. Kancelaria adwokacka Wrocław zachęca firmy oraz osoby fizyczny do konsultacji na każdym etapie postępowania kontrolnego.

en_US