mecenas.biz

Kalkulator alimentów

Jak obliczyć wysokość alimentów na dziecko w wieku szkolnym?

We wniosku sądowym o alimenty na dziecko, należy podać kwotę miesięczną, o którą się ubiega. Warto dokładnie ją oszacować, by nie trzeba było w przyszłości wnosić o jej podwyższenie. Jak obliczyć wysokość alimentów na dziecko w wieku szkolnym? Doradzamy i prezentujemy nowoczesny kalkulator alimentów, który powinien ułatwić to zadanie.

Alimenty na dziecko w wieku szkolnym

Świadczenie alimentacyjne powinno pokrywać 50% wszystkich kosztów, jakie ponosi w związku z wychowywaniem dziecka rodzic, pod którego opieką pociecha pozostaje. Przy obliczaniu jego optymalnej wysokości, należy zatem uwzględnić absolutnie wszystkie wydatki na dziecko. Warto pamiętać nie tylko o tych podstawowych i regularnych, takich jak np. koszt zakupu biletu miesięcznego, treningów czy zajęć pozalekcyjnych, ale również dodatkowych, incydentalnych i okolicznościowych.

Jak obliczyć wysokości alimentów na dziecko?

Jak obliczyć wysokość alimentów? Najlepiej zrobić to w oparciu o listę wydatków, na której powinny znaleźć się między innymi:
  • koszty utrzymania dziecka rozumiane jako część wydatków na dom lub mieszkanie, jedzenie oraz chemię gospodarczą
  • wydatki związane z uczęszczaniem dziecka do szkoły, takie jak składki na komitet rodzicielski, wycieczki, obiady, książki i zeszyty ćwiczeń, wyposażenie szkolne; koszty zajęć pozalekcyjnych, treningów sportowych i lekcji języków obcych dla dziecka
  • wydatki na ubrania, buty, kosmetyki, wyposażenie pokoju pociechy, wyprawkę szkolną, zabawki oraz pomoce edukacyjne
  • koszty wakacji, kolonii, obozów i rozrywek np. wypadów do kina, na basen, do aquaparku czy organizacji urodzin; wydatki na leczenie chorób przewlekłych i sezonowych
  • koszty zakupu biletów miesięcznych dla dziecka lub część wydatków na benzynę, jeśli pociecha dowożona jest do szkoły i na zajęcia samochodem; oraz wiele, wiele innych, zależnych od przypadku
Koszty jednorazowe i sezonowe należy podzielić przez 12, otrzymując tym samym coś na kształt “składki miesięcznej” na tego typu wydatki. Pozostałe koszty ponoszone co miesiąc powinno się pozostawić. Wszystkie pozycje z listy należy zsumować, a następnie podzielić na dwa (50% kosztów powinien ponosić rodzic, który opiekuje się dzieckiem). Do wyniku powinno się dodać ok. 10-20%, by pozostawić drugiemu rodzicowi przestrzeń do negocjacji.

Jak obliczyć wysokość alimentów - kalkulator alimentów

Wyżej opisana procedura może wydawać się wielu samotnym rodzicom zbyt skomplikowana. Wychodząc im naprzeciw, stworzyliśmy intuicyjny w obsłudze kalkulator alimentów, który pozwoli łatwo i szybko oszacować, o jakiej wysokości alimenty na dziecko w wieku szkolnym najlepiej się ubiegać. Kalkulator nie pozwoli zapomnieć o najważniejszych wydatkach i pomoże określić optymalną kwotę alimentów na dziecko, której nie trzeba będzie w przyszłości podwyższać.

Jak obliczyć wysokość alimentów na dziecko w wieku szkolnym? Najlepiej, korzystając z przejrzystego kalkulatora alimentów dostępnego online w naszym serwisie. Jest to sposób łatwy, szybki i pozwalający na określenie optymalnej kwoty, która nie będzie wymagała po czasie podwyższenia. Zachęcamy do skorzystania z tego rozwiązania!

[download_after_email id=”12353″]

pl_PL