mecenas.biz

ODPOWIEDŹ NA POZEW

KORESPONDENCJA Z SĄDU

Odbierasz list polecony z sądu i co dalej?

Ten rodzaj korespondencji z sądu zwykle wywołuje przyspieszenie tętna i jest to reakcja zrozumiała. Tym bardziej że zazwyczaj odbierasz przesyłkę w najmniej odpowiednim dla Ciebie momencie.

Jak zareagować, jakie podjąć kroki, czego lepiej nie przeoczyć? Znam odpowiedzi na te pytania. Umów spotkanie, by omówić wszystkie istotne kwestie, opracować strategię i wyeliminować czynnik niepewności. 

Pamiętaj też, że liczy się czas i im szybciej się skonsultujesz tym skuteczniejsze działania będziemy mogli podjąć. Dwa dni przed upływem terminu sądowego dobre zajęcie się sprawą będzie bardzo utrudnione o ile nie niemożliwe. Tym bardziej pisanie czegoś „na wczoraj”.

Jeżeli czujesz się na siłach, by zająć się tym samodzielnie, poniżej znajdziesz kilka punktów, o których musisz pamiętać: 

Terminy

Sąd zwyczajowo wyznacza termin 14 dni na odpowiedź na pozew. Wykorzystaj je dobrze i nie przegap terminu, bo po upływie 14 dni od dnia doręczenia, Twoja odpowiedź zostanie zwrócona, stracisz więc możliwość powoływania się na twierdzenia w niej zawarte w toku postępowania. Twoje milczenie może też doprowadzić do wydania wyroku zaocznie, a to zwykle nie jest dobrą strategią. 

TIP zapisz na kopercie dokładną datę odbioru pisma, zrób telefonem zdjęcie pisma i koperty – na wypadek, gdyby w nerwach gdzieś się zapodziała.

Twoje stanowisko

Jeżeli zdecydujesz się odpowiedzieć na pozew i zrobisz to w wyznaczonym terminie, Sąd zapozna się z Twoim stanowiskiem w sprawie. Przede wszystkim, Sąd chce wiedzieć, czy zgadasz się na rozwód i na jakich warunkach. Jeśli w związku małżeńskim były dzieci, należy określić swoje stanowisko w tej kwestii i napisać, czego domagasz się w związku z opieką nad dziećmi. Informacje podawaj precyzyjnie, tak aby nie było miejsca na wątpliwości a propozycje nadawały się do wykonania.

Wniosek o zabezpieczenie

Pozew może zawierać wniosek o zabezpieczenie i tu, uwaga, Sąd najczęściej wyznacza 7 dniowy termin na złożenie odpowiedzi. Jest to krótszy termin niż ten związany z odpowiedzią na wniosek i jeśli nie wpłynie we wskazanym terminie, Sąd może zadecydować samodzielnie o wydaniu zabezpieczenia. 

Postanowienie o zabezpieczeniu

Zdarza się, że Sąd podejmuje decyzję bez Twojego udziału. Dzieje się tak np. w przypadku ustalenia alimentów na dzieci. Powiadomienie o tym postanowieniu otrzymasz w osobnym piśmie i ponownie, przysługuje Ci 7 dniowy termin na wysłanie pocztą wniosku o uzasadnienie. Co istotne, takie postanowienie jest natychmiast wykonalne co oznacza, że Twoje ewentualne zażalenie do momentu jego pozytywnego rozpoznania, nie będzie działało wstrzymująco. 

Zobowiązania

Kluczowa dla Ciebie jest pierwsza strona pisma z Sądu, tam znajdziesz wykaz dokumentów, które należy przedłożyć oraz w jakim terminie. To, co pisze współmałżonek i do czego Cię wzywa, nie jest dla Ciebie obowiązujące, ale będzie przedsmakiem kreatywności jakiej możesz spodziewać się w toku postępowania.

Pouczenia

Do pozwu Sąd zawsze dołącza kilka stron wyciągu z przepisów, zapisanych gęstym, drobnym drukiem. Możesz zmierzyć się z ich treścią, ale zdecydowanie lepiej powierzyć to pełnomocnikowi, który widział je już wiele razy i dokładnie wie, jak należy je dekodować.  

pl_PL