mecenas.biz

Czy kobiecie przysługuje zasiłek chorobowy, jeśli zaszła w ciąże podczas okresu próbnego

Kobieta w polsce objęta jest szczególną ochroną zatrudnienia. Zarówno pracując na umowie o pracę jak i będąc na okresie próbnym, może skorzystać z praw, które jej przysługują. Często jednak pojawiają się wątpliwości i pada pytanie czy według kodeksu pracy pracownicy, która zaszła w ciąże w trakcie okresu próbnego przysługuje zasiłek chorobowy?

Co mówi kodeks pracy?

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, aż do zakończenia urlopu macierzyńskiego pracownicy. W przypadku umowy na czas określony, która została zawarta na okres dłuższy niż jeden miesiąc umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu. Według kodeksu pracy kobieta jest wtedy całkowicie chroniona przed wypowiedzeniem oraz może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. Dodatkowo, w sytuacji gdy kobieta zaszła w ciąże w okresie wypowiedzenia lub dowiedziała się o tym, gdy była zwalniana, pracodawca powinien niezwłocznie wycofać oświadczenie o wypowiedzeniu i przywrócić ją do pracy na poprzednim stanowisku.

Zasiłek, urlop macierzyński - jak można uzyskać świadczenia?

Po podpisaniu umowy próbnej na okres dłuższy niż jeden miesiąc, kobieta bez przeszkód w okresie ciąży może pobierać wynagrodzenie oraz zasiłek chorobowy, po okazaniu pracodawcy zaświadczenia lekarskiego. Warunki przyznawania świadczeń dla kobiet w ciąży są bardzo korzystne. Okres zasiłkowy wynosi 270 dni czyli całe 9 miesięcy w przypadku choroby lub pobytu w szpitalu lub maksymalnie 182 w przypadku gdy nie ma potrzeby korzystania z pomocy lekarskiej. Miesięczne wynagrodzenie i zasiłek wynoszą 100 procent podstawy ich wymiaru, w większości przypadków odpowiada to stuprocentowej kwocie miesięcznego wynagrodzenia. Pozostałe pracownice otrzymują zazwyczaj 80% podstawy. Warto podkreślić, że obydwa świadczenia przysługują pracownicy bez względu na to, czy jej choroba ma związek z ciążą – pod warunkiem, że schorzenie występuje właśnie w tym okresie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do skorzystania z porad prawnych w trakcie, których udzielimy szczegółowych informacji.

Kancelaria prawna Wroclaw - skorzystaj z pomocy profesjonalistów

W sytuacji gdy koniec umowy zawartej na okres próbny wypada przed końcem 12 tygodnia ciąży, pracodawca ma prawo do tego, aby takiej umowy nie przedłużać. Mimo to, zarówno w przypadku obowiązkowego przedłużenia kontraktu, jak i jego rozwiązania, zasiłek chorobowy przysługuje do dnia porodu, a potem kobieta otrzymuje zasiłek macierzyński. Kancelaria prawna Wrocław od wielu lat zajmuje się rozwiązywaniem spraw związanych z konfliktami interesów na linii pracodawca – pracownik. Zachęcamy do skorzystania z wieloletniego doświadczenia prawników, którzy dokładnie przeanalizują Państwa sytuację i podejmą niezbędne działania w celu uzyskania satysfakcjonującego rozwiązania.

pl_PL