mecenas.biz

Odszkodowanie za opóźniony lot

Pasażer, którego lot został opóźniony o co najmniej 3 godziny ma prawo do odszkodowania za opóźniony lot od linii lotniczych. Zasady wypłaty odszkodowań są jednolite w całej Unii Europejskiej oraz w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii. O odszkodowanie mogą ubiegać się pasażerowie lotów rejsowych, charterowych oraz tych oferowanych przez tzw. tanie linie lotnicze, podróżujący w ramach obszaru Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Szwajcarii. Dodatkowo prawo do odszkodowania mają pasażerowie, którzy wylecieli z lotniska znajdującego się obszarze UE do państwa trzeciego lub port lotniczy znajdujący się na obszarze UE był celem podróży z państwa trzeciego.

3 godziny

Minimalne opóźnienie, aby ubiegać się o odszkodowanie

Rodzaje lotów

Czarterowe, rejsowe i przez tanie linie lotnicze

Planning The Case

We have received more than 150 juryand court trial victories.

Jaka jest wysokość odszkodowania?

Wysokość odszkodowania zależy od długości lotu. Dla lotów, których odległość nie przekracza 1500 km, wartość odszkodowania to 250 euro, powyżej 1500 km do 3500 km to kwota 400 euro. O odszkodowanie w wysokości 600 euro mogą ubiegać się pasażerowie podróżujący na trasie dłuższej niż 3500 km oraz poza terytorium Unii Europejskiej.

Czas opóźnienia lotu liczy się od planowanego startu do momentu wylądowania na lotnisku, które jest celem podróży. Do roku 2014 linie lotnicze uważały, że wylądowanie samolotu ma miejsce z chwilą  dotknięcia pasa startowego przez podwozie samolotu. Na tej podstawie odmawiano pasażerom wypłaty odszkodowań. Wątpliwości w tej sprawie rozstrzygnął Trybunał Sprawiedliwości. Aktualnie przyjmuje się, że momentem rzeczywistego przylotu samolotu do miejsca przeznaczenia jest moment otwarcia co najmniej jednych drzwi samolotu, jeśli to umożliwia pasażerom opuszczenie pokładu i do tej chwili liczy się czas opóźnienia.

Żądanie wypłaty odszkodowania za opóźniony lot

Żądanie takie pasażer zgłasza do linii lotniczych wraz z uzasadnieniem. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania pasażer może dochodzić praw na drodze sądowej. Przepisy nie wskazują jednoznacznie na termin w jakim pasażer powinien złożyć żądanie wypłaty odszkodowania, tak żeby nie narazić się na przedawnienie. Zachowując ostrożność zaleca się dochodzenie odszkodowania w terminie nie przekraczającym 1 roku od dnia wykonania przewozu.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia unijnego linie lotnicze mogą odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli opóźnienie lotu spowodowane było nadzwyczajnymi okolicznościami, niezależnymi od przewoźnika. Niemniej jednak, nawet w takich przypadkach istnieją szczegółowe rozstrzygnięcia sądowe, powołanie się na które umożliwia pasażerowi wypłatę odszkodowania.

pl_PL