mecenas.biz

Inspektor danych osobowych w każdej placówce - reforma unijna

Po kilku latach oczekiwań, reforma unijna dotycząca danych osobowych weszła w życie 25.05.2018 r. Czy nowe rozporządzenie dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ich swobodnego przepływu wpłynęło na funkcjonowanie sektora prywatnego i publicznego. Czym będzie zajmował się inspektor danych osobowych powoływany w poszczególnych placówkach?

Inspektor danych osobowych w podmiotach publicznych i prywatnych

Od końca maja bieżącego roku, każdy podmiot w sektorze publicznych musi mieć wyznaczonego własnego inspektora ochrony danych osobowych (IOD). Jest on określany jako kontynuator obecnej funkcji administratora bezpieczeństwa informacji. Przed rozporządzenie powołanie AIB było dobrowolne. Jednak po wejściu w życie nowych przepisów to udogodnienie zostało zachowane tylko dla części podmiotów z sektora publicznego. Oznacza to, że oprócz urzędów również szkoły publiczne, przedszkola, żłobki czy biblioteki musiały powołać własnego inspektora danych osobowych. Dodatkowo w trakcie zbierania danych osobowych w przyszłości, trzeba będzie wskazywać, kto taką funkcję pełni.

Porady prawne - na co warto zwrócić uwagę?

IOD według rozporządzenia musi zostać powołany, bez względu na to jak duży jest zbiór danych osobowych. Jest to sytuacja dość uciążliwa, szczególnie dla małych podmiotów np. przedszkoli czy żłobków, do których uczęszcza mała ilość dzieci. Ułatwienie jakie wprowadza art. 37. ust. 3 rozporządzenie jest jednak niezwykle pomocne w takiej sytuacji. Zgodnie z nim, w przypadku gdy administrator lub podmiot przetwarzający dane jest organem lub podmiotem publicznym, to z uwzględnieniem struktury organizacyjnej, można dla kilku takich organów wyznaczyć jednego inspektora danych. Porady prawne mówią, że przewidywane sankcje za naruszanie przepisów są bardzo wysokie, dlatego nie powinno się ich bagatelizować. Mogą wynosić od 10 mln euro lub do 2% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa.

Prawnik Wrocław - skorzystaj z doświadczenia profesjonalisty

Przepisy, które wprowadzają do placówek inspektora danych osobowych, pozwalają zachować większą kontrolę nad danymi osobowymi. Jest to kluczowa kwestia, ponieważ w tej sytuacji, żadne dane nie będa mogły być udostępniane na zewnątrz. Mimo, że zmiany organizacyjne oraz przeprowadzane w systemach informatycznych, mogą być dla podmiotu kosztowne, świadomość odpowiedniego przechowywania danych jest kluczowa. Zachęcamy do skorzystania z porad, które udziela prawnik Wrocław. Doświadczony specjalista dokładnie przedstawi oraz przeanalizuje przepisy związane z RODO. Pozyskanie niezbędnych informacji pozwoli w przejrzysty sposób dostosować się do zmian oraz uniknąć zapowiadanych kar.

pl_PL