mecenas.biz

Jak odwołać się od mandatu - porady prawne

Jeżeli otrzymaliśmy mandat i mamy pewność, że został wypisany niesłusznie możemy walczyć o unieważnienie go. Istnieje jednak tylko kilka przypadków, kiedy mandat może zostać uchylony. W jaki sposób i gdzie można odwołać się od mandatu?

Kto i kiedy może złożyć odwołanie mandatu?

Wniosek o odwołanie mandatu może złożyć przede wszystkim każdy kto dostał mandat i ma pewność, że otrzymał go niesłusznie. Rodzic lub opiekun w przypadku jeżeli chodzi o osobę, która ma mniej niż 17 lat. Również przedstawiciel ustawowy lub kurator osoby ubezwłasnowolnionej, która dostała mandat. Przedstawiciel służby np. policji – z urzędu, który wydał mandat niesłusznie oraz przedstawiciel sądu, który dowiedział się, że przedstawiciel służby wystawił mandat niesłusznie również z urzędu. Według porad prawnych wniosek można złożyć, m.in za działanie, które nie było wykroczeniem — na przykład było wykroczeniem tylko do 20 czerwca, a policjant wystawił mandat już 21 czerwca. Za działanie, za które może ukarać tylko sąd np. powinien grozić za to areszt, a nie mandat. Również za działanie w obronie koniecznej lub obronie dobra chronionego prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można było uniknąć. Za czyn, który został spowodowane chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub innym zakłóceniem czynności psychicznych.

Jak przygotować wniosek? Skorzystaj w porad prawnych

Nie ma ogólnie przyjętego wzoru wniosku dlatego warto go napisać samodzielnie lub z pomocą prawnika w trakcie porad prawnych. Powinny znaleźć się w nim takie informacje jak: imię i nazwisko osoby, która otrzymała mandat, numer PESEL, miejsce zamieszkania, serię i numer mandatu, opis całego zdarzenia i okoliczności, które wyjaśniają dlaczego mandat powinien zostać uchylony. Następnie gotowy wniosek o odwołanie mandatu drogowego należy złożyć do sądu rejonowego, który właściwy jest dla terenu, na którym go wystawiono. Pismo może wysłać listem poleconym na adres sądu lub osobiście zanieść go do biura podawczego sądu. Następnie trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać na odpowiedź listowną, w której będą informacje o dacie posiedzenia. W końcu należy udać się na posiedzenie i czekać na ostateczną decyzję sądu – warto wiedzieć, że przeprowadzenie postępowania w sądzie jest bezpłatne.

Adwokat Wrocław chętnie udzieli wszelkich informacji

Wniosek można złożyć do 7 dni od przyjęcia mandatu – jeśli robi to osoba, która dostała mandat lub po 7 dniach od wystawienia mandatu – w przypadku przedstawiciela służby, która wydała mandat. Rozpatrzenia wniosku o uchylenie mandatu drogowego nie ma określonego terminu. Sądy pracują nad tym, aby czas oczekiwania był jak najkrótszy. Po zakończonym posiedzeniu sąd wydaje postanowienie o uchyleniu mandatu albo odmowę. Warto mieć na uwadze, że nie ma możliwości odwołania się od takiego orzeczenia sądu. W przypadku wątpliwości zachęcamy do skorzystania z porad jakie udziela adwokat Wrocław. Rozmowa z doświadczonym profesjonalistą pozwoli podjąć decyzję dotyczącą podejmowanych kroków związanych z odwołaniem mandatu.

pl_PL