mecenas.biz

Najemca nie płaci czynszu - jak można się przed tym bronić?

Wynajem mieszkania może stanowić doskonałe stałe źródło dodatkowego dochodu. Problem zaczyna się jednak gdy najemca nie płaci czynszu. Co w takiej sytuacji może zrobić właściciel lokalu? Adwokat z Wrocławia radzi jakie kroki prawne możemy podjąć w takiej sytuacji.

Wynajem mieszkania a prawo cywilne

Termin, kwotę oraz metodę płatności czynszu określa podpisana przez obie strony umowa najmu. Jeżeli sporządzona umowa nie zawiera informacji na temat terminu jego płatności należy trzymać się wskazań zawartych w Kodeksie Cywilnym. Określa on, że w przypadku umowy na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc całą należność należy wnieść w momencie jej podpisania. Jeżeli umowa najmu obejmuje szerszy okres prawo cywilne nakazuje opłacić czynsz z góry, do dziesiątego dnia każdego miesiąca. Zaleganie z opłatami może być powodem do zerwania umowy najmu z pominięciem okresu wypowiedzenia – przypomina adwokat z Wrocławia.

Brak w opłatach a wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie umowy najmu z powodu zaległości w opłatach jest możliwe pod kilkoma warunkami. Prawo cywilne określa, że zaległość musi wynosić minimum trzy pełne okresy rozliczeniowe. Przed wypowiedzeniem umowy konieczne jest wystosowanie pisemnego wezwania do zapłaty zaległych opłat, oraz poinformowanie najemcy o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu. Dopiero w przypadku dalszego nieuregulowania opłat właściciel lokalu ma prawo wypowiedzieć umowę z najemcą. Jeżeli po wypowiedzeniu umowy najemca nie zamierza opuścić zajmowanego mieszkania skierować się należy do sądu, który może nakazać eksmisję. Po uprawomocnieniu się wyroku eksmisyjnego właściciel może skierować sprawę przymusowej eksmisji do komornika. Zapytany o radę adwokat z Wrocławia przypomina, że zgodnie z prawem cywilnym w Polsce niedozwolona jest eksmisja “na bruk”. Jeżeli najemca nie posiada praw do innego lokalu postępowanie eksmisyjne może wydłużyć się do czasu przyznania mieszkania tymczasowego przez gminę. Spłaty zaległości finansowych można dochodzić drogą prawną – eksmisja lokatora nie zwalnia go z obowiązku uregulowań opłat zapisanych w umowie.

Podsumowanie

Dochodzenie swoich praw w przypadku zaległości finansowych ze strony najemcy może okazać się skomplikowane i długotrwałe – warto rozważyć zasięgnięcie porady prawnej. Jeżeli najemca nie płaci czynszu przez co najmniej trzy okresy rozliczeniowe możemy starać się o jego eksmisję. Spłaty zaległości w opłatach możemy ubiegać się na drodze sądowej.

pl_PL