mecenas.biz

Ochrona wizerunku a aspekty prawne

Wizerunek podlega ochronie przez Kodeks cywilny oraz ustawę o prawie autorskim. Czy dobrowolne rozpowszechnianie cudzych zdjęć w sieci lub brak zgody na zrobienie zdjęcia poszczególnej osobie, kwalifikuje się jako naruszenie dóbr osobistych? Czy każdy ma prawo zabronić rozpowszechniania swoich zdjęć? Zapraszamy do artykułu, w którym przedstawiamy na czym polega prawo do wizerunku.

Wizerunek a naruszenie dóbr osobistych - co mówi polskie prawo?

* Wizerunkiem danej osoby, jest utrwalenie jej wyglądu na zdjęciu, portrecie, filmie, czy innym nośniku, w celu przedstawienia go innym osobom. Wizerunek musi jednak pozwalać na identyfikację tej osoby wśród innych osób. Jeżeli na zdjęciu utrwalona zostanie część ciała np. ręka, nie możemy mówić o wizerunku. Co ważne, wizerunek może mieć tylko człowiek, ochroną nie będzie już objęty na przykład wizerunek psa.

Kodeks Cywilny zalicza wizerunek do dóbr osobistych i obejmuje go ochroną na zasadach ogólnych dotyczącą tych dóbr. Prawo autorskie precyzuje natomiast zasady rozpowszechniania wizerunku. Naruszenie dóbr osobistych jest działaniem bezprawnym i wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Istotna jest znajomość Art. 81 1. o prawie autorskim, który mówi – rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W przypadku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zezwolenia jednak nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osób powszechnie znanych, które pełnią funkcję publiczną (m.in politycznych, społecznych, zawodowych) oraz w przypadku osoby, która  stanowi jedynie szczegół całości np. publicznej imprezy, spotkania, krajobrazu itp.

Jak uzyskać zgodę na rozpowszechnianie wizerunku? - Wykorzystaj porady prawne

Zgoda jest jedynym, słusznym warunkiem potwierdzającym legalność rozpowszechniania wizerunku. Forma udzielonej zgody nie została sprecyzowana w ustawie, dlatego może być udzielona w dowolny sposób. Najważniejsze, aby była niewątpliwa. Związane jest to z zakresem i warunkami rozpowszechniania. Osoba, która wyraża zgodę, powinna być świadoma czasu, miejsca oraz charakteru publikacji. W przypadku gdy dana osoba ani nie wyraża zgody na wykonanie zdjęcia, ani nie odmawia lub wyraźnie nie sprzeciwia się publikacji, a ono i tak zostanie opublikowane, mamy do czynienia z naruszeniem dóbr osobistych. Warto skorzystać z porad prawnych, w trakcie których specjalista dokładnie przeanalizuje aspekty prawne. Znajomość przepisów może być przydatna nie tylko w trakcie zawodowej pracy ale również podcza zwykłych, codziennych sytuacji.

Dobry prawnik Wrocław dzieli się swoją wiedzą

Podejmując jakiekolwiek działania, w których wykorzystujemy wizerunek innych osób warto wcześniej dokładnie zapoznać się z przepisami, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. W przypadku gdy ktoś pozwie nas o naruszenie dóbr osobistych lub będzie działał na niekorzyść naszego wizerunku, warto szukać fachowej pomocy w kancelarii prawnej. Dobry prawnik Wrocław wykorzysta swoje doświadczenie i odpowiednio poprowadzi sprawę do pozytywnego rozstrzygnięcia.

pl_PL