mecenas.biz

Odszkodowanie za opóźniony lot - jak je uzyskać?

Przyszło lato, bierzesz w końcu upragniony urlop, kupujesz bilety do gorącej Grecji i już w drodze na lotnisko porzucasz wszelkie zmartwienia. Jak się okazuje przedwcześnie, bo gdy przybijasz do bramek wita Cię komunikat o trzygodzinnym opóźnieniu, które jeszcze się może zwiększyć. Cały entuzjazm z Ciebie ulatuje i przemienia się w frustrację. Chcesz odzyskać utracony czas i pieniądze. Jak wygląda domaganie się odszkodowania za opóźniony lot?

Co mówi prawo?

W rozporządzeniu (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanowiono zasady wypłacania odszkodowań pasażerom w wypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lotu albo znacznego opóźnienia. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-537/17) z dnia 31 maja 2018 r prawo do odszkodowania za opóźniony lot ma również zastosowanie przy lotach łączonych do państw trzecich z międzylądowaniem na obszarze Unii Europejskiej.W praktyce oznacza to, że loty będące podmiotem jednej rezerwacji uznaje się za jeden lot łączony. Powyższe stanowią  podstawę prawną również w naszym kraju. Adwokat Wrocław nadmienia, że istnieją wyjątkowe sytuacje w których linia lotnicza nie musi wypłacać odszkodowań. Są to strajki pracownicze, awaria maszyny, wybuch wulkany, czy najczęściej załamanie pogody.

Jakie obowiązki ma przewoźnik?

Gdy opóźnienie przekracza 5 godzin masz prawo zwrócić bilet. Należy się jednak liczyć z tym, że w takim wypadku tracimy prawo do ubiegania się o odszkodowanie za opóźniony lot. Po stronie przewoźnika leży obowiązek objęcia pasażerów opieką oraz zapewnienia darmowego posiłku i napojów. W wypadku, gdy opóźnienie jest równoznaczne ze spędzaniem nocy na lotnisku, przewoźnik powinien zapewnić pasażerom nocleg i transport między nim, a lotniskiem – dodaje adwokat Wrocław.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot? Kancelaria Adwokacka Wrocław radzi

Na stronie przewoźnika powinien znajdować się formularz reklamacyjny. W opisie należy wyszczególnić wielkość opóźnienia i szczegóły zdarzenia. Choć nie jest to obligatoryjne można również wymienić poniesione straty. Należy przy tym pamiętać o załączeniu odpowiednich dokumentów (zdjęcia, faktura) i konieczności powołania się na właściwy przepis. Na mocy artykułu 7a z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) stanowiącego prawa konsumenta wykonawca usługi jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację i udzielić odpowiedzi w ciągu 30 dni od jej złożenia. Oznacza to, że w wypadku odmowy udzielenia rekompensaty z powodów podanych przez przewoźnika, która mijają się ze stanem faktycznym możliwe jest wejście na drogę sądową. Adwokat Wrocław zwraca uwagę, że  warto złożyć skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego ponieważ nierzadko po upomnieniu przez ten organ przewoźnik decyduje się jednak wypłacić odszkodowanie. Zachęcamy do skorzystania z porad prawnych w naszej Kancelarii Prawnej Wrocław. Doświadczony adwokat udzieli wszelkich niezbędnych informacji, które pozwolą na podjęcie ostatecznej decyzji.

pl_PL