mecenas.biz

Ograniczenie wnoszenia pozwów na próbę - zmiany w prawie

Elektroniczne postępowanie upominawcze docelowo miało być udogodnieniem, które usprawnia obsługę pozwów o zwrot bezspornych należności z faktur oraz czynszów i mandatów. W ciągu kilku lat kanał ten zapoczątkował jednak wiele wątpliwych praktyk, które Ministerstwo Sprawiedliwości chce zniwelować. Pierwszym krokiem ma być uregulowanie składania pozwu na próbę oraz zniwelowanie dochodzenie roszczeń. Jak wpłynie to na funkcjonowanie e-sądów?

Dochodzenie roszczeń i nowe rozporządzenia

Istotna część projektu dużej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który obecnie znajduje się na etapie konsultacji, przewiduje regulacje dotyczące dochodzenia roszczeń przez internet. Główne założenie tłumaczy, że elektroniczne postępowanie upominawcze ma stać alternatywą dla zwykłych procesów (a nie ich częścią) jako droga szybkiego i taniego tytułu wykonawczego w sprawach niespornych. Jest to próba ograniczenia nadużyć firm windykacyjnych, w trakcie pozwów o zwrot bezspornych należności. Niektóre z takich działań zostały już zniwelowane przez zmiany w przepisach. E-sąd nie może rozpatrywać pozwów, które nie zawierają szczegółowych danych identyfikacyjnych dłużnika, jeśli jego adres nie jest zgodny z widniejącym w bazie PESEL lub w sytuacji, gdy zaległości pieniężne są starsze niż 3 lata.

Elektroniczne postępowanie upominawcze i nadużycia

Wielokrotne występowanie przez firmy windykacyjne o wydanie e-nakazu zapłaty w tej samej sprawie pozostają wciąż bez skutecznego rozwiązania. Elektroniczny nakaz zapłaty, od którego dłużnik nie wniósł sprzeciwu, skutkuje prawomocnym wyrokiem. Ze względu na ten fakt wielu wierzycieli kilkukrotnie upomina się za pomocą EPU o to samo roszczenie, licząc na to, że pozwany zapomni lub uzna że sprawa jest już załatwiona i będzie wnosił nowego sprzeciwu. Takie działania cieszą się ogromną popularnością w szczególności jeśli chodzi o umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych w efekcie wprowadzenia konsumenta w błąd co do tożsamości usługodawcy lub treści oferty. Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że poprzez takie praktyki równowaga pomiędzy stronami procesu zostaje zachwiana w elektronicznym postępowaniu upominawczym co zapoczątkowało proces zmian legislacyjnych.

Zmiany w przepisach - konsultacja w kancelarii prawnej Wrocław

pl_PL