mecenas.biz

Plagiat w pracy naukowej - co o tym mówi prawo autorskie?

Pisząc pracę naukową należy zwracać szczególną uwagę na sposób wykorzystywania cudzych dzieł aby uniknąć oskarżeń o plagiat. Każde przytoczenie cudzego tekstu bez podania źródła narusza bowiem prawo autorskie.

Czym jest plagiat i jak wygląda ochrona praw autorskich?

Łacińskie słowo plagium zostało po raz pierwszy użyte w kontekście jaki znamy dzisiaj prawdopodobnie już w I wieku n.e. – lecz jakie dokładnie jest jego znaczenie? Plagiat to określenie wyjęte wprost z prawa autorskiego, oznaczające bezprawne wykorzystanie całości lub części cudzego dzieła wraz z ukryciem jego pochodzenia. Ochrona praw autorskich ma zastosowanie nie tylko przy plagiacie jawnym (czyli skopiowaniu cudzego dzieła “słowo w słowo”), ale również gdy oryginalny tekst jest odwzorowany przy użyciu innych wyrazów, lecz z zachowaniem treści i konstrukcji myślowej. W przypadku prac naukowych większość przypadków plagiatu wykrywa uczelnia, i to ona zwykle wyciąga konsekwencje. W przypadku skierowania sprawy do sądu oskarżonemu grozi nawet kara pozbawienia wolności do 3 lat – pomóc wtedy może jedynie dobry adwokat. Wrocław oraz inne duże miasta w Polsce słynące z uczelni, na szeroką skale stosuje program antyplagiatowy, i w razie jego stwierdzenia uruchamia procedurę odebrania tytułu naukowego. Choć obecnie przypadków wykrycia plagiatu jest niewiele, należy pamiętać, że programy antyplagiatowe ulegają ciągłemu udoskonalaniu, a prace są sprawdzane również wstecz, więc skuteczne przejście testu programem w momencie składania pracy nie oznacza, że ewentualne oszustwo nie zostanie wykryte w przyszłości. Pisząc pracę naukową należy pamiętać, że ochrona praw autorskich dotyczy nie tylko tekstów pisanych, ale obejmuje również inne dzieła takie jak fotografie czy rozmaite zestawienia danych. Kolejnym przypadkiem plagiatu jest zlecenie napisania pracy naukowej innej osobie, i markowanie jej własnym nazwiskiem. W razie niesłusznych oskarżeń pomóc nam może adwokat. Wrocławskie uczelnie programem sprawdzania prac objęły obecnie wszystkie prace naukowe napisane od roku 2005, jednak postępowanie o odebranie tytułu naukowego z powodu plagiatu może zostać wszczęte nawet kilkadziesiąt lat po napisaniu pracy.

Podsumowanie

Łacińskie słowo plagium zostało po raz pierwszy użyte w kontekście jaki znamy dzisiaj prawdopodobnie już w I wieku n.e. – lecz jakie dokładnie jest jego znaczenie? Plagiat to określenie wyjęte wprost z prawa autorskiego, oznaczające bezprawne wykorzystanie całości lub części cudzego dzieła wraz z ukryciem jego pochodzenia. Ochrona praw autorskich ma zastosowanie nie tylko przy plagiacie jawnym (czyli skopiowaniu cudzego dzieła “słowo w słowo”), ale również gdy oryginalny Prawo autorskie bywa bezwzględne, w razie oskarżeń o plagiat ratunkiem może być dobry adwokat. Wrocławska Politechnika w latach 2011-2013 wykryła dwa naruszenia praw autorskich, które skończyły się odebraniem tytułu. Warto więc wiedzieć w jaki sposób uniknąć oskarżeń o plagiat, i gdzie w razie czego szukać pomocy.

pl_PL