mecenas.biz

Pomówienie w internecie, a odpowiedzialność karna

Osoby wyrażające swoje zdanie lub opinie na różnych portalach internetowych czują się anonimowo. Niestety wzrasta liczba pomówień, zniesławień rodząc tzw. “mowę nienawiści”. Wynika to z tego, że będąc online czujemy się całkowicie bezkarni. Czy takie złudne myślenie może jednak skutkować konsekwencjami prawnymi?

czym grozi zniesławienie w internecie?

Zniesławienie to nic innego jak przestępstwo pomówienia w typie podstawowym. Dopuszczając się do takiego czynu za pomocą np. internetu, narażamy się nawet na pozbawienie wolności. Kodeks karny mówi, że “osoba pomawiająca inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”. W takiej sytuacji przewiduje się karę grzywny, ograniczenie wolności, a nawet karę pozbawienia wolności do 1 roku.

Dobry prawnik Wrocław - warto zwrócić się o poradę

W przypadku gdy padniemy ofiarą zniesławienia lub pomówienia w internecie warto dochodzić swoich praw. Tylko i wyłącznie takie działanie pozwoli na stopniowe eliminowanie bezkarności u osób wykorzystujących mowę nienawiści przeciwko innym. W przypadku skazania za przestępstwo, sąd może orzec rekompensatę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża lub na inny cel społeczny wskazany przez osobę wnoszącą pozew. Karę orzeka się w wysokości do 100 tyś zł. Co więcej pokrzywdzony może wnioskować o podanie wyroku do publicznej wiadomości. Sąd rozpatrując prośbę określa miejsce oraz sposób publikacji na koszt oskarżonego. Warto zatem zwrócić się o pomoc profesjonalisty i walczyć o swoje prawa. Dobry prawnik Wrocław dokładnie przeanalizuje zaistniałą sytuację i podejmie dalsze kroki działania.

Kiedy oskarżony może nie ponieść odpowiedzialności? - kancelaria prawna podpowiada

Istnieją wyjątki od przyjętej reguły i nie każdy wpis może być uznany za zniesławienie. Kodeks karny mówi o sytuacjach, kiedy osoba publikująca wątpliwe treści może nie ponieść za to konsekwencji. Dzieje się tak w przypadku, gdy zarzut jest prawdziwy oraz kiedy osoba publicznie rozgłasza prawdziwy zarzut. Może on dotyczyć postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną lub służący obronie społecznie uzasadnionego interesu. Kancelaria prawna Wrocław potwierdza również, że osoba może być zwolniona z odpowiedzialności karnej jeśli cytuje cudzą wypowiedź. Dodatkowo musi ona spełniać kilka warunków:

  • wypowiedź musi być prawdziwym cytatem
  • osoba cytuje nie anonimową wypowiedź
  • przytaczanie wypowiedzi ma charakter informowanie o sprawach publicznych

Podsumowanie

Wolność wyrażania opinii jest prawem każdej osoby. Jednak w przypadku gdy przekracza się granicę, wyrażanie własnego zdania może stać się zniesławieniem. Warto w takiej sytuacji udać się do kancelarii prawnej Wrocław i poszukać porady u doświadczonego prawnika. Nawet w sytuacji, gdy winna osoba nie poniesie odpowiedzialności za swoje czyny, może zostać oskarżona o pomówienie ze względu na formę rozgłaszania zarzutu.

pl_PL