mecenas.biz

PROJECT DETAILS

Porada prawna: Konsekwencje naruszenia prawa do wizerunku

Złamanie praw związanych z ochroną prawa do wizerunku może prowadzić do przykrych konsekwencji, a jedynym ratunkiem może okazać się dobry adwokat. Wrocławdostarcza wielu przykładów pozwalających poznać jak wygląda i do czego w praktyce prowadzi naruszenie prawa do wizerunku.

Na czym polega ochrona wizerunku

W świetle Polskiego prawa wizerunek traktowany jest, jako dobro niematerialne, a jego ochrona ujęta jest w kodeksie cywilnym oraz prawie autorskim – w ten sposób prawo daje nam kilka możliwości dochodzenia swoich praw w razie jego naruszenia, a wybór odpowiedniej drogi jest częstym tematem porady prawnej. Jeżeli do naruszenia wizerunku nie doszło z powodu złamania praw autorskich, celem dochodzenia swoich praw drogą sądową, poszkodowany musi upewnić się o wystąpieniu dwóch przesłanek – naruszenie dobra osobistego oraz bezprawność naruszenia sprawcy. Pamiętać należy, że to na pozwanym stoi obowiązek wykazania, że jego działania nie były bezprawne – warto zasięgnąć porady prawnej aby dowiedzieć się, jak można to wykazać w konkretnym przypadku. Zarówno poszkodowany, jak i sprawca mogą uzyskać pomoc od dobrego adwokata. Wrocław zna wiele podobnych spraw, w tym naruszenie wizerunku postaci fikcyjnych na mocy prawa autorskiego.

Środki ochrony prawa do wizerunku

Ustawodawca dostarcza poszkodowanym szeregu możliwych roszczeń, których może się domagać od sprawcy naruszenia prawa do wizerunku. Są to: wstrzymanie rozpowszechniania wizerunku, finansowe odszkodowanie i zadośćuczynienie bądź wpłata na wskazany cel społeczny, usunięcie skutków naruszenia. Co ciekawe poszkodowany może żądać zaniechania rozpowszechniania wizerunku jeszcze zanim do naruszenia dojdzie, jeżeli istnieją obawy że tak się stanie. Przykładem może być przygotowanie do druku magazynu z bezprawnie wykorzystanym wizerunkiem i żądanie wstrzymania jego wydania. Usunięcie skutków sprowadza się najczęściej do wydania oświadczenia oraz przeprosin przez sprawcę, nie może jednak prowadzić do jego upokorzenia – warto w tym aspekcie zasięgnąć porady prawnej. Kwestię naruszenia prawa do wizerunku można również rozwiązać polubownie – daje to możliwość usatysfakcjonowania obu stron bez udziału sądu.

Podsumowanie

Polskie prawo daje poszkodowanym szereg możliwości w razie naruszenia prawa do wizerunku, zaś w pewnych sytuacjach sprawcy pomóc jedynie dobry adwokat. Wrocławskie statystyki pokazują, że odpowiednia pomoc prawna może pomóc w wykazaniu, że działanie nie było bezprawne, co pozwoli uniknąć konsekwencji.

pl_PL