mecenas.biz

Prawo do opieki nad dzieckiem dla ojca - kiedy jest możliwe?

Rozwód to bardzo trudny czas nie tylko dla rodziców, ale przede wszystkim dla dziecka. Rozstrzygnięcie kwestii komu przysługuje prawo do opieki nad dzieckiem jest dość długim i skomplikowanym procesem. Jednak coraz częściej to właśnie ojcowie zostają wraz ze swoimi pociechami. Jak odnoszą się do tego przepisy? Czy mężczyźni również mogą starać się o przywilej samotnego wychowywania potomstwa?

Od czego zależy kto otrzyma prawo do opieki nad dzieckiem?

Skomplikowane przepisy zawarte w prawie rodzinnym, w żadnym wypadku nie przyznają więcej uprawnień matkom. Jednak jak możemy wyczytać ze statystyk, w sądzie to głównie one wygrywają procesy o prawo do opieki nad dzieckiem. Mężczyźni, którzy wygrali postępowanie stanowią jedynie 4%. W grę oczywiście wchodzą stereotypy, z których dowiadujemy się, że to właśnie kobieta może zapewnić swojemu dziecku wszystko to, czego mu trzeba. Mimo wszystko mężczyźni dalej mają szansę stać się pełnoprawnymi opiekunami, jeśli w toku postępowania udowodnią, że są w stanie zapewnić lepszą opiekę nad dzieckiem niż drugi rodzic.

Prawo rodzinne a prawo ojca do dziecka

Często zdarza się, że jeden rodzic nie wywiązuje się z obowiązków względem dziecka lub co gorsza nadużywa uprawnień i swojej władzy rodzicielskiej. Przyznanie prawa do opieki nad dzieckiem jest w tym wypadku niemożliwe, ponieważ nie jest zgodne z jego dobrem. Oprócz tego, sąd musi wziąć pod uwagę warunki osobiste każdego z rodziców, wiek dziecka oraz to w jakim środowisku będzie wychowywane. Oczywiście zdarza się, że zarówno ojciec, jak i matka posiadają pełną władzę rodzicielską. Gdy mieszkają osobno, sąd biorąc pod uwagę prawo rodzinne oraz wiele innych aspektów musi ustalić, z kim dziecko powinno zamieszkać.

Prawo ojca do dziecka - czy zawsze jest możliwe?

Niestety na niekorzyść mężczyzn, prawo ojca do dziecka nie zawsze jest tak oczywistą kwestią. Istnieje orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 21.11.1952r., sygn. akt: C 1814/52 mówi m.in.”(…) Zwłaszcza w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa wskazane jest, by dziecko pozostawało pod opieką matki ze względu na jej konstytucję psychiczną, większą uczuciowość i skłonność do jej uzewnętrzniania oraz właściwą matce troskę o zaspokajanie codziennych potrzeb dziecka”. Sąd oczywiście powinien wziąć pod uwagę w trakcie postepowania inne okoliczności – zdolności wychowawcze, kwestie materialne, więzi emocjonalne oraz poziom życia każdego z rodziców.

Podsumowanie

Niestety nie zawsze zdarza się tak, że rodzice sami są w stanie wspólnie wypracować porozumienie o utrzymaniu kontaktów z potomstwem i przejęciem nad nim opieki. Sprawa trafia do sądu, gdzie najważniejsze zawsze będzie dobro dziecka. Jeśli mężczyzna jest przekonany, że jest w stanie przejąć całkowitą opiekę i spełnia wszystkie warunki, może starać się o przyznanie prawa do opieki nad dzieckiem. Pozostaje wtedy cierpliwie przejść przez skomplikowany i długotrwały proces, w trakcie którego sąd rozstrzygnie wszystkie sporne kwestie.
pl_PL