mecenas.biz

Przedruk w internecie - legalny czy nie?

Nieograniczony dostęp do internetu oraz informacji umożliwia nagminne kopiowanie tekstów z sieci. Warto jednak pamiętać, że pojawienie się tekstu w sieci nie usprawiedliwia korzystania z nich w nieograniczony sposób. Jaką rolę odgrywają w tym wypadku prawa autorskie? Kto może skorzystać z prawa przedruku w internecie?

Przedruk w internecie a prawo autorskie

Działania w sieci są weryfikowane przez określone zasady m.in prawo autorskie. Ogólna świadomość konieczności ochrony treści wśród twórców wzrasta i podejmowane są kroki, które mają na celu przeciwdziałanie niepożądanym praktykom. Strona internetowa jako całość wraz z grafikami, jest chroniona ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Podobnie jest w przypadku elementów takich jak: poradniki, artykuły, informacje, komentarze, opinie – muszą one jednak stanowić odrębne utwory.

Kto może korzystać z przedruku w internecie?

Wykorzystywanie w mediach cudzych tekstów jest dozwolone w ramach prawa przedruku, bez zgody autora. To jedna z form użytku publicznego utworów chronionych. Oznacza to, że prawo rozpowszechniania już upublicznionych utworów w celach informacyjnych jest również przedrukiem. Z prawa do przedruku mogą korzystać media – prasa, telewizja i radio. Z przepisów nie wynika jednoznacznie jak wygląda to w przypadku portali czy serwisów. Jednak do internetu nawiązuje Artykuł 25 ust. 4 prawa autorskiego. Wykazuje, że przepisy można stosować do publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp wybranym przez siebie miejscu i czasie.

Kiedy przedruk jest legalny?

Jeśli przedruku dokona się bez zmian w treści, będzie on legalny. Co ważne opublikowanie części artykułu, eliminacja poszczególnych fragmentów czy zmiana tytułu, może zostać zakwalifikowane jako naruszenie integralności utworu. Dzięki temu ochronie podlega prawo osobiste twórcy (art. 16 prawa autorskiego) czyli prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania. Przedruk stosuje się wyłącznie w zakresie określonej tematyki –  gospodarczej, religijnej i politycznej. Opracowując skrót, ważne jest aby informacja nie stała się tendencyjna lub jednostronna. Dodatkowo zwrócić uwagę, czy dokonane zostało wcześniej zastrzeżenie np. przez wydawcę, że dalsze rozpowszechnianie artykułu jest zabronione. W takim wypadku nie można skorzystać z możliwości przedruku tekstu.

Adwokat Wrocław i porady prawne

Mimo, że zgoda twórców wykorzystywanych utworów nie jest wymagana, mogą oni domagać się wynagrodzenia. Zachęcamy do skorzystania z porad prawnych, dzięki którym dowiedzą się Państwo jak poprawnie korzystać z prawa do przedruku. Niedokładne wykorzystanie informacji źródłowej może stać się powodem procesów sądowych. W przypadku naruszenia prawa, doświadczony adwokat Wrocław podejmie wszelkie niezbędne działania, aby skutecznie rozwiązać zaistniałą sytuację.

pl_PL