mecenas.biz

Reklamacja zakupu, czy zawsze przysługuje zwrot kosztów?

Składanie reklamacji zakupionego towaru stale przysparza wielu problemów konsumentom. Wynika to nie tylko z braku wiedzy, ale również podejścia firm na polski rynku, które nie udzielają odpowiednich informacji. Jednak czy prawo do reklamacji towaru przysługuje kupującemu w każdej sytuacji?

prawo do reklamacji towaru - wada fizyczna a wada prawna

Za każdym razem jeśli zakupiona rzecz posiada wadę, konsument ma prawo do reklamacji towaru. Zgodnie z zapisami w kodeksie cywilnym, wada fizyczna towaru opiera się na jego niezgodności z umową. Mamy z nią do czynienia jeśli, pomniejsza wartość oraz użyteczność zakupionej rzeczy, produkt jest niekompletny i nie ma właściwości, o których poinformował kupującego sprzedający. Wadą fizyczną może być przykładowo towar nie odpowiadający ustalonym standardom lub wykonany z materiału gorszej jakości. Możemy mieć również do czynienia z wadą prawną, w sytuacji gdy produkt nie był własnością sprzedającego lub był obciążony prawem pierwokupu lub zastawem.

Jak złożyć reklamację?

Konsument, który stwierdzi, że zakupiony produkt nie odpowiada jego opisowi ma prawo do reklamacji towaru. Tylko do niego należy wybór podstawy składania reklamacji, sprzedający nie może zmienić jego decyzji. Kupujący powinien określić w niej swoje żądania na podstawie, których sprzedający wymieni lub naprawi wadliwy towar. Inną opcją jest również zażądanie zwrotu całości lub części poniesionych kosztów, poprzez obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy. Termin złożenia reklamacji z tytułu rękojmi jest ograniczony. Konsument musi poinformować sprzedającego o wykrytej wadzie w przeciągu miesiąca od momentu wykrycia. Co więcej odpowiedzialność przedsiębiorcy za wady towaru wygasa po upływie roku od dnia, w którym rzecz została sprzedana. Jeżeli czujemy się zagubieni w trakcie poszukiwania informacji warto wybrać porady prawne Wrocław i skonsultować zaistniałą sytuację z doświadczonym doradcą. Sprzedawcy często oferują możliwość oddania towaru i zwrotu w ciągu 3-10 dni. Nie jest to wymóg prawny, ale ich dobra wola. Jeżeli konsument postanowi oddać zakupiony sprzęt, nie będzie to możliwe jeśli będzie miał podbitą kartę gwarancyjną. Tą zasadę tej nie stosuje się w przypadku sprzętów takich jak prostownice, suszarki, golarki itp., które ze względów higienicznych żaden sklep nie przyjmie jako zwrot.

Porady prawne Wrocław

W przypadku gdy złożona reklamacja została odrzucona warto nie poddawać się. Często zdarza się, że wytłumaczenia producentów są bezpodstawne i dalekie od rzeczywistości. Wszelkie techniki stosowane przed przedsiębiorców, aby uniknąć odpowiedzialności, powinny skłonić nas do przygotowania odwołania. Niezbędne w taki wypadku może być zapoznanie się z wszystkimi przepisami oraz skorzystanie z profesjonalnych porad. Konsultacje z dobrym prawnikiem Wrocław zagwarantują nam wsparcie oraz gwarancję tego, że wszystkie dokumenty zostały prawidłowo przygotowane.

pl_PL