mecenas.biz

Piractwo internetowe w Polsce

Wraz z wzrostem dostępu do Internetu oraz rozwojem technologii i pojawieniem się coraz większej ilości mobilnych urządzeń stale podwyższa się liczba Polaków korzystających z nielegalnych źródeł dostępu do filmów, seriali oraz transmisji sportowych.

Według danych zawartych w raporcie z 2013 r. przygotowanym przez firmę doradczą PricewaterhouseCoopers („PwC”) ,,Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce’’ 7,5 mln Polaków, czyli 30% polskich internautów, otwarcie deklaruje, że korzysta z nielegalnego dostępu do treści wideo.

Ilość nielegalnych odtworzeń treści wideo w skali roku jest ogromna. Polacy za pośrednictwem nielegalnych źródeł odtwarzają rocznie 650-750 mln odcinków seriali,  400-500 mln filmów oraz 150-180 mln transmisji sportowych. W dodatku 29-49% osób korzystających z nielegalnych źródeł regularnie płaci za korzystanie z serwisów, średnio 14,8 zł miesięcznie.

500

mln

filmów nielegalnie odtwarzanych rocznie

750

mln

odcinków seriali nielegalnie odtwarzanych rocznie

180

mln

transmisji sportowych nielegalnie odtwarzanych rocznie

W polskiej rzeczywistości problemem, który związany jest ze wzrostem skali piractwa jest również brak świadomości wśród użytkowników Internetu, które serwisy internetowe udostępniają treści legalnie, a które naruszają prawa autorskie twórców. Raport PwC wskazuje, że co 3 użytkownik nie potrafi rozróżnić, który serwis udostępnia treści wideo w sposób legalny, a który robi to nielegalnie.

Ponad połowa (52%) respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że piractwo jest nieetyczne, gdyż pozbawia twórców należnego im wynagrodzenia.

Twórcy raportu skupili się na szacunkowym obliczeniu strat jakie zjawisko piractwa przynosi polskiej gospodarce. Przez nielegalne korzystanie z treści wideo stratni są nie tylko producenci i dystrybutorzy oraz branże z nimi współpracujące. Traci na tym także Skarb Państwa, przez ograniczenie wpływów z podatków, gdyż większość serwisów udostępniających nielegalne treści ma siedziby poza granicami Polski, nie tworzy się nowych miejsc pracy, brak jest środków na finansowanie nowych treści, i rozwój infrastruktury umożliwiającej ich odbiór. Zgodnie z szacunkowymi danymi raportu PwC tylko w 2013 r., przez piractwo internetowe Polska straciła 500-700 mln PKB, a Skarb Państwa nie otrzymał 170-250 mln z tytułu podatków.

Zlikwidowanie zjawiska pozwoliłoby na utworzenie nawet od 6000 do 6500 nowych miejsc pracy.

Porównując skalę zjawiska piractwa w Polsce ze skalą innych państwach Europy Zachodniej, można stwierdzić, że Polska rzeczywistość maluje się bardzo negatywnie. Podczas gdy w Polsce na jedną osobą korzystającą z Internetu przypada 23,1 nielegalnych odtworzeń w skali roku w Europie Zachodniej wskaźnik ten wynosi 9,6.

Źródło:

http://www.pwc.pl/pl/publikacje/piractwo/index.jhtml

pl_PL