mecenas.biz

Wypowiedzenie zmieniające - co warto o nim wiedzieć

Pracodawca może zmieniać wysokość wynagrodzenia pracownika oraz modyfikować jego czas pracy. Jednak czy tego typu działania mogą zostać podjęte bez podania przyczyny oraz poinformowania pracownika? Co mówi prawo? W jaki sposób pracodawca może wykorzystać wypowiedzenie zmieniające i zmienić warunki zatrudnienia?

Czym jest wypowiedzenie zmieniające i jakie ma zastosowanie?

Modyfikacja dotychczasowych warunków zatrudnienia czyli zmian w umowie, które dotyczą pracy i płacy jest istotą wypowiedzenia zmieniającego. Taki dokument może zostać złożony tylko i wyłącznie przez pracodawcę, który powinien skonsultować to ze związkami zawodowymi. Ich możliwy sprzeciw, nie jest jednak wiążący dla właściciela firmy. Wniosek powinien mieć formę pisemną i zawierać nowe zasady świadczenia pracy oraz dodatkowo przyczyny, które uzasadniają wprowadzenie zmian w warunkach zatrudnienia.

Prawo pracy i zasady, o których warto pamiętać

Według prawa pracy nie wszystkie zmiany wymagają składania takiego wniosku. Wypowiedzenie zmieniające wypowiada jedynie warunki regulowane przez umowę o pracę. Takie, które są istotne oraz pogarszają sytuację zatrudnionego. Przykładem może być wydłużenie lub skrócenie wymiaru czasu pracy, pozbawienie pracownika dodatkowego świadczenia, zmiana organizacji lub obniżenia jego wynagrodzenia. Orzeczenie sądu z 1999 roku mówi, że interpretacja tego co jest istotne powinna podlegać za każdym razem osobnej ocenie. Jeżeli chodzi o zmiany, które polepszają warunki zatrudnienia pracownika, mogą być przez pracodawcę jednostronnie zmieniane, ponieważ w takim wypadku pracownik wyraża dorozumianą zgodę. Wyjątkiem są pozytywne, jak i negatywne zmiany, które dotyczą rodzaju umowy – aby ją zmodyfikować, strony muszą podpisać nową umowę lub zawrzeć porozumienie zmieniające.

Prawa pracownika - warto z nich korzystać

Pracodawca w piśmie zawiadamiającym o wypowiedzeniu zmieniającym musi poinformować pracownika, że ma prawo odmówić przyjęcia warunków do połowy okresu wypowiedzenia. Powinien również określić datę, do której można odrzucić zaproponowane przez niego zmiany. Brak takiej informacji oznacza, że osoba może to zrobić do końca upływu całego okresu wypowiedzenia, najlepiej w formie pisemnej. W przypadku braku złożonego oświadczenia do wyznaczonego terminu, przyjmuje się, że pracowników wyraził zgodę na zmianę warunków pracy. Jednak gdy pracownik złożył pismo, w którym odmowa przyjęcia nowych zasad, to wypowiedzenie zmieniające staje się definitywnym, a umowa o pracę zostaje rozwiązana z upływem okresu wypowiedzenia.

Kancelaria prawna Wrocław - skorzystaj z pomocy profesjonalistów

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracownika o możliwości odwołania się przez niego do sądu pracy, w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia zmieniającego. Warto pamiętać, że z drugiej strony brak takiego pouczenia, nie skutkuje nieważnością dokumentu. w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do skorzystania z pomocy jaką oferuje kancelaria prawna Wrocław. Wsparcie doświadczonych adwokatów umożliwi dokładne przeanalizowanie sytuacji i wybór odpowiedniego toru działania.

pl_PL