mecenas.biz

Zniesienie obowiązku alimentacyjnego - czy możliwe?

Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka – jednak czy zawsze? Co w przypadku gdy nasza pociecha staje się niezależna finansowo i zaczyna samodzielne życie? Czy w takim wypadku rodzic zobowiązany do płacenia alimentów może wnieść pozew o jego uchylenie?

Co mówi prawo o obowiązku alimentacyjnym?

Rodzice są obowiązani, aby płacić świadczenia alimentacyjne względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakłada wyjątek w sytuacji, gdy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Względem dziecka pełnoletniego – rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych w dwóch przypadkach:

  1. jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem
  2. jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania

Kancelaria prawna Wrocław dodaje, że na podstawie art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Prawo zezwala na żądanie podwyższenia kwoty świadczenia alimentacyjnego, a także na całkowite zniesienie tego obowiązku, w razie pojawienia się odpowiednich przesłanek.

Adwokat Wrocław tłumaczy kiedy może nastąpić uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Warto wskazać w samym pozwie konkretną datę, z która może nastąpić uchylenie obowiązku alimentacyjnego. W szczególności jeśli zobowiązany wie, że jego dziecko od dłuższego czasu samodzielnie się utrzymuje. Tę okoliczność należy umieścić w pozwie oraz potwierdzić dowodami. Mogą być nimi zeznania świadków, korespondencja tradycyjna i elektroniczna, zdjęcia, informacje pochodzące z portali społecznościowych itp. Tylko udowodnienie tej okoliczności będzie gwarantowało pomyślny wyrok sądowy dla zobowiązanego, który dodatkowo w późniejszym etapie może żądać zwrotu stosownej kwoty.

Stanowisko sądów

Warto wiedzieć, że uchylenie obowiązku alimentacyjnego różni się od jego wygaśnięcia. Pierwsza opcja wiąże się z koniecznością złożenia powództwa do sądu rodzinnego. Druga z kolei następuje automatycznie w momencie śmierci jednej ze stron. Przed wniesieniem pozwu warto pamiętać, że zniesienie wsteczne obowiązku alimentacyjnego jest rygorystycznie rozważane przez sądy orzekające – dodaje adwokat Wrocław. Wiąże się to z istotą alimentów, które są środkami utrzymania dziecka, a rodzice powinni zadbać o fizyczny oraz duchowy rozwój pociechy. Zachęcamy do skorzystania z porad prawnych w naszej Kancelarii Prawnej Wrocław. Doświadczony adwokat udzieli wszelkich niezbędnych informacji, które pozwolą na podjęcie ostatecznej decyzji.

pl_PL