mecenas.biz

ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE

ROZWÓD "BEZ WINY"

Kiedy żadna ze stron nie jest winna rozpadu

Rozwód bez orzekania o winie to procedura rozwodowa, w której żadna ze stron nie jest winna rozpadu małżeństwa. Ma wiele korzyści i zawsze warto rozważyć ten właśnie scenariusz. Do jego plusów można zaliczyć przede wszystkim szybkość postępowania i brak angażowania osób trzecich. Eliminuje potrzebę szukania winnego rozpadu małżeństwa. Skupia strony na rozwiązaniu problemów praktycznych, takich jak podział majątku i opieka nad dziećmi, co przyspiesza proces rozwodowy. Chroni prywatność stron, ponieważ nie ma potrzeby ujawniania szczegółów życia osobistego ani wskazywania winnego. Zmniejsza ryzyko konfliktów między stronami, ponieważ nie poddaje ocenie postępowania któregokolwiek z małżonków, co może pomóc w utrzymaniu pozytywnych relacji między stronami w przyszłości.

Warto jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach orzekanie o winie może być potrzebne, np. gdy istnieją poważne naruszenia praw drugiej strony. Nie jest to więc rozwiązanie, które sprawdzi się w każdej sytuacji. 

pl_PL