Prawo rodzinne

Wymaga szczególnej delikatności, ale również podejmowania zdecydowanych kroków prawnych.

Zastępstwo Procesowe

Reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz w postępowaniu arbitrażowym.