mecenas.biz

Obrona w postępowaniu karnym

Bezwzględnym prawem każdej osoby podejrzanej lub oskarżonej, jest prawo do obrony w postępowaniu karnym. Adwokat Karolina Szulc-Nagłowska działa jako obrońca oskarżonych oraz pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych. Świadczy również pomoc w postępowaniu wykonawczym, w zakres którego wchodzi: odroczenie odbywania kary, przerwy w odbywaniu kary, ponowne zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie. Obrona w postępowaniu karnym polega m.in na uczestniczeniu w czynnościach z udziałem osoby podejrzanej – przesłuchaniach, konfrontacji czy wizji lokalnej, sporządzaniu pism procesowych np. zażaleń i wniosków dowodowych. udziale w posiedzeniach aresztowych (tymczasowe aresztowanie) oraz uczestnictwie w posiedzeniach aresztowych oraz dotyczących innych środków zapobiegawczych.

Kancelaria Prawna Wrocław - skorzystaj z pomocy profesjonalistów

Nasza Kancelaria prawna Wrocław posiada szczególne doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw karnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – tzw. „przestępstwa białych kołnierzyków”. Prawo karne gospodarcze dotyczy nie tylko przedsiębiorców, ale również osoby zajmujące wyższe stanowiska kierownicze w organach spółek. Reprezentujemy podmioty pokrzywdzone przestępstwem, przy uwzględnieniu dochodzenia roszczeń majątkowych, ochrony wizerunku oraz renomy przedsiębiorstwa. W Kancelarii prawnej Wrocław stawiamy na kompleksowość oraz indywidualne podejście do każdej sprawy. Tak zorganizowana praca, pozwala nam zachować usługi na najwyższym poziomie, z uwzględnieniem potrzeb naszych klientów.
pl_PL