tel. 609 00 00 99

Prawo rodzinne

Doświadczony Wrocławski Adwokat oferuje skuteczną pomoc. Prawo rodzinne jest to dziedzina wymagająca szczególnej delikatności, ale również podejmowania stanowczych kroków prawnych.

Adwokat a sprawy rodzinne: rozwód, opieka nad dzieckiem

W szczególności koncentrujemy się na sprawach małżeńskich poprzez prowadzenie postępowań rozwodowych (za porozumieniem stron, z orzekaniem o winie jednego lub obojga małżonków, o separację). Drugim niezmiernie ważnym sektorem działalności, jaką oferuje nasz adwokat, to sprawy rodzinne takie jak: stosunek między rodzicami i dziećmi obejmujący ustalenie formy i częstotliwości kontaktów z dzieckiem (np. kontakt przez Skype), miejsca zamieszkania dziecka, czy postanowień związanych z ograniczeniem władzy rodzicielskiej.

Prawo rodzinne: Obowiązek alimentacyjny

Aspekty prawne związane z rodziną to szczególny rodzaj spraw sądowych, z jakimi mierzy się adwokat. Sprawy rodzinne, którymi się zajmujemy, dotyczą wielu kwestii, które mogą wyniknąć podczas rozwodu. Są to także postępowania alimentacyjne dotyczące świadczeń na rzecz dzieci, jak również świadczenia pomiędzy byłymi małżonkami. Pomoc prawna obejmuje wszczęcie i przeprowadzenie postępowania, pomoc w zgromadzeniu materiałów dowodowych do postępowania, jak również prowadzenie spraw o obniżenie lub podwyższenie świadczeń wynikających z obowiązku alimentacyjnego. Nasz adwokat spraw rodzinnych, oferuje pomoc we wszystkich stadiach postępowania. Poczynając od przedsądowych postępowań mediacyjnych, które mają na celu zawarcie ugody i wypracowanie kompromisu między stronami, jak i postępowania sądowego wraz z postępowaniem zabezpieczającym. W przypadku braku dobrowolnej realizacji orzeczeń prowadzimy również postępowanie egzekucyjne.