Adwokat Wrocław
tel. 609 00 00 99

WYNAGRODZENIE

Koszt jednorazowej porady prawnej wynosi od 100 do 200 zł (do ceny dolicza się 23% podatek VAT), zależnie od czasu trwania porady i stopnia jej skomplikowania.

W rozliczeniach z Klientami stosujemy  system wynagrodzeń oparty na indywidualnie ustalanych ryczałtach za prowadzenie danej sprawy, rodzaju spraw, czy też ryczałtach miesięcznych z limitem godzin. Klienci informowani są na bieżąco o poświęconym Ich sprawom czasie i podjętych czynnościach. Kancelaria określa bowiem swe wynagrodzenie w oparciu o spędzony efektywnie czas pracy nad realizacją danego zlecenia.

Przy ustalaniu kosztu reprezentacji Klienta przed Sądem w sprawach cywilnych stawka uzależniona jest od wartości sporu oraz brany jest pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata. Pomocniczo przy ustalaniu wynagrodzenia stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie i ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1348 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z § 6 rozporządzenia stawki minimalne w sprawach cywilnych wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

  1. do 500 zł – 60 zł;
  2. powyżej 500 zł do 1 500 zł – 180 zł;
  3. powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 600 zł;
  4. powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 200 zł;
  5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2 400 zł;
  6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3 600 zł;
  7. powyżej 200 000 zł – 7 200 zł.

- do każdej stawki doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Honorarium adwokackie jest płatne z góry – w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia go na raty albo uzależnienia części wynagrodzenia od wyniku sprawy (premia za sukces).

W przypadku powierzenia sprawy przed sądem lub urzędem znajdującym się poza Wrocławiem, należy liczyć się z koniecznością zwrotu kosztów dojazdu do siedziby danego organu, stosownie do treści przepisów normujących zwrot kosztów dojazdów pracowników w ramach tzw. delegacji.

Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT i wystawia paragony lub faktury za prowadzenie spraw.