Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Każda sprawa jest inna, dlatego zakres usług i ich cena są każdorazowo ustalane podczas pierwszego spotkania z Klientem. Kancelaria podejmuje się jednorazowych zleceń i stałej obsługi prawnej. Honorarium reguluje umowa z Klientem, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze z dnia z dnia 26 maja 1982 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188).

Porada prawna

Koszt indywidualnej porady prawnej wynosi od 290zł (do ceny dolicza się 23% podatek VAT), zależnie od czasu trwania porady i stopnia jej skomplikowania.

Koszt porady prawnej udzielanej przez Internet płatny jest z góry na konto bankowe Kancelarii. Po uregulowaniu opłaty ustalany jest termin porady indywidualnej.

Sprawy cywilne

Przy ustalaniu kosztu reprezentacji Klienta w sprawach cywilnych stawka uzależniona jest od wartości sporu oraz brany jest pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy i wymagany nakład pracy adwokata. Pomocniczo przy ustalaniu wynagrodzenia stosuje się przepisy. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie:
 • do 500 zł - 90 zł
 • powyżej 500 zł do 1.500 zł - 270 zł
 • powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 900 zł
 • powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.800 zł
 • powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 3.600 zł
 • powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 5.400 zł
 • powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł - 10.800 zł
 • powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł - 15.000 zł
 • powyżej 5.000.000 zł - 25.000 zł

Do każdej stawki doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT i wystawia paragony lub faktury za prowadzenie spraw.

 • Honorarium adwokackie jest płatne z góry – w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia go na raty albo uzależnienia części wynagrodzenia od wyniku sprawy (premia za sukces).
 • W przypadku powierzenia sprawy przed sądem lub urzędem znajdującym się poza Wrocławiem, należy liczyć się z koniecznością zwrotu kosztów dojazdu do siedziby danego organu.
 • Czas wykonania usługi to 5 dni roboczych od dostarczenia kompletu dokumentów. Przy konieczności wykonania zlecenia w czasie krótszym naliczana jest stawka ekspresowa w wysokości 50% ustalonej ceny.
 • W rozliczeniach z Klientami stosujemy również system wynagrodzeń oparty na indywidualnie ustalanych ryczałtach za prowadzenie danej sprawy, rodzaju spraw, czy też ryczałtach miesięcznych z limitem godzin.
 • W przypadku rezerwacji terminu i niestawiennictwa lub odwołania go mniej niż 7 dni przed spotkaniem, naliczane są koszty takie same, jak za odbyte spotkanie.
 • Odrębnie naliczane są koszty np. opinii ekspertów i biegłych.
 • Cennik spotkań mediacyjnych wskazany jest w zakładce „Mediacje”