mecenas.biz

RODO - co należy o nim wiedzieć?

25 maja 2018 r. wejdzie w życie nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – RODO. Na czym będą polegały zmiany, i jak się do nich przygotować?

Co mówi ustawa o ochronie danych osobowych?

Dotychczas obowiązująca przedsiębiorców ustawa o ochronie danych osobowych już za kilka miesięcy zostanie rozszerzona o nowe unijne rozporządzenie. W odpowiedzi na kierowane do siebie prośby o porady prawne Wrocławski adwokat radzi przede wszystkim dokładne zapoznanie się z wprowadzanymi zmianami – pobieżna lektura nowego rozporządzenia budzi wiele wątpliwości, tymczasem w wielu przypadkach wprowadzone zmiany ułatwią życie przedsiębiorcom. Ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku określająca dotychczasowe zasady przetwarzania danych zostanie wzbogacona przez nowe unijne rozporządzenie. Zmiany dotyczyły będą każdego, kto przetwarza dane osobowe obywateli Unii Europejskiej. Co ciekawe tyczy się to nie tylko przedsiębiorców – pod przetwarzanie danych osobowych zalicza się przykładowo prowadzenie blogowych newsletterów.

Potrzebne porady prawne? Wrocławski adwokat radzi

Duże obawy wśród przedsiębiorców wzbudza perspektywa kar, jakie przewiduje nowe rozporządzenie. Choć ich wysokość w teorii sięgać może do 20 mln euro bądź 4% obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku, to w świetle nowych przepisów jej wymiar ma być proporcjonalny do naruszenia. Wylistowane są również kryteria jakimi organ nadzorczy powinien się kierować podczas ustalania wysokości kary finansowej, nie ma więc podstaw do obaw o ogromne kary za niewielkie przewinienia. Dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców prowadzących działalność o zasięgu międzynarodowych będzie ujednolicenie przepisów w obrębie całej Unii Europejskiej – RODO dotyczyło będzie wszystkich państw członkowskich. Nowe regulacje znoszą również obowiązek rejestracji zbioru danych klientów. W razie wątpliwości pomocne mogą okazać się porady prawne. Wrocławska kancelaria adwokacka doradza staranne przygotowanie do nadchodzących zmian, aby uniknąć chaosu i nieporozumień.

Podsumowanie

Nowe rozporządzenie może straszyć wysokimi karami oraz szeregiem nowych wymagań, wnosi ono jednak również szereg ułatwień. Znika obowiązek rejestracji zbioru danych, ujednoliceniu ulegają również przepisy w obrębie całej Unii Europejskiej. RODO wprowadza również szereg nowych obowiązków dla osób przetwarzających dane osobowe, konieczne będzie dokładne zapoznanie się z nowym rozporządzeniem aby być gotowym na nadchodzące zmiany.

en_US