mecenas.biz

Porada prawna: Komu przysługuje zachowek?

Spory o prawo do zachowku są bardzo często rozwiązywane na drodze sądowej i rozgrywają się pomiędzy członkami najbliższej rodziny zmarłego. Aby chronić interesy najbliższej rodziny spadkodawcy przed niekorzystnym zapisem dokonanym przez spadkodawcę, w testamencie została wprowadzona instytucja zachowku. Ale czym jest i komu dokładnie przysługuje zachowek?

Prawo do zachowku - dla najbliższych członków rodziny spadkodawcy

Aby odpowiedzieć na pytani kto ma do niego prawo, musimy najpierw wyjaśnić czym jest zachowek. Najprościej rzecz ujmując, zachowek jest to specyficzna forma zabezpieczenia interesów najbliższych członków rodziny spadkodawcy, którzy zostali pominięci przez spadkodawcę w testamencie. Zachowek wypłacany najbliższym, to określona suma pieniędzy w postaci ułamka wartości udziału spadkowego, który przypadłby spadkobiercy w sytuacji dziedziczenia ustawowego. Prawo spadkowe jasno określa, że prawo do zachowku powstaje w momencie śmierci spadkodawcy i zakłada, że każdy ma wręcz moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swym najbliższym.

Prawo spadkowe - zasady przyznawania zachowku

Polskie prawo spadkowe uprawnia do zachowku osoby, które łączy szczególnie bliska więź rodzinna ze spadkodawcą. W związku z tym prawo do zachowku przysługuje zstępnym spadkodawcy, czyli dzieciom, wnukom, prawnukom itd. oraz jego małżonkowi. Jeżeli natomiast spadkodawca, w chwili swojej śmierci nie miał żadnych zstępnych, wówczas prawo do zachowku przysługuje jego małżonkowi oraz rodzicom. Są sytuacje, w których zobowiązany do zapłacenia zachowku nie wykazuje chęci by rozstrzygnąć ugodowo, wówczas doświadczony adwokat (we Wrocławiu i innych większych miastach możemy liczyć na najlepszych specjalistów) pomoże sporządzić wezwanie do zapłaty. Jeżeli to też nie skutkuje, niezbędne jest skierowanie sprawy na drogę sądową.

Adwokat Wrocław - pomoże obliczyć wysokość zachowku

Aby otworzyć spór sądowy, adwokat pomoże złożyć pozew o zachowek w odpowiednim sądzie. Jednak nie może być to sąd dowolnie wybrany przez powoda, ponieważ sprawy o zachowek rozpatrują w pierwszej instancji sądy rejonowe oraz sądy okręgowe. Konieczne jest również obliczenie wysokości należnego zachowku, które jest procesem złożonym, dlatego warto w tej sytuacji skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika. Doświadczony adwokat (Wrocław ma wielu specjalistów w tej dziedzinie)posiada aktualną wiedzę, co pomoże mu odnieść się do wszystkich możliwości w danej sytuacji. Przyjęło się, że uprawnionym przysługuje zachowek stanowiący 1/2 wartości całego udziału spadkowego, jaki przypadłby im przy dziedziczeniu ustawowym. W przypadku trwałej niezdolności do pracy lub niepełnoletności uprawnionych, prawo do zachowku wynosi 2/3 udziału spadkowego.
en_US