mecenas.biz

Pozbawienie władzy rodzicielskiej - kiedy możemy się z nią spotkać?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej służy przede wszystkim ochronie interesu oraz bezpieczeństwa dziecka. Dowiedz się, w jakich przypadkach możemy spotkać się z odebraniem przez sąd władzy rodzicielskiej, jak wygląda tego typu proces oraz w jak możemy dochodzić naszych praw.

Założenie rodziny to jedna z najbardziej odpowiedzialnych decyzji, jaką podejmujemy w naszym życiu. Staramy się poprzedzić ją poznaniem partnera i jego rodziny, a także wypracowaniem zasad, zgodnie z którymi będziemy żyć i wychowywać nasze dzieci. Często jednak praktyka odbiega od teorii i czasami niestety musimy przejść do najbardziej ekstremalnych działań takich jak pozbawienie władzy rodzicielskiej naszego współmałżonka.

Jak pozbawić partnera władzy rodzicielskiej?

Władzą rodzicielską nazywamy zbiór praw i obowiązków, jakie nałożone są na osoby posiadające dzieci. Mają one na celu zapewnienie dziecku jak najlepszych warunków rozwoju. Rodzice mają prawo zgodnie z własnymi przekonaniami kierować wychowaniem dziecka, przy założeniu, że działania te są zgodne z prawem i nie narażają w żaden sposób poczucia godności małoletniego. Władza ta należy w takim zakresie do obojga rodziców i zaczyna się w momencie przyjścia dziecka na świat, a kończy na ogół z dniem uzyskania przez niego pełnoletności. Są jednak sytuacje, które powodują, że konieczne jest pozbawienia władzy rodzicielskiej. Nie jest to sposób na ukaranie rodzica, tylko zabezpieczenia szeroko rozumianego dobra dziecka. Kto wobec tego jest uprawniony do złożenia wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Przede wszystkim drugi rodzic, ale także każda inna spokrewniona z dzieckiem osoba. Jeśli nie jesteśmy w żaden sposób związani z poszkodowanym, również powinniśmy zgłosić możliwość wystąpienia nadużyć w sposobie realizacji tych praw. Jeżeli urząd uzna je za wystarczające, dojdzie do wszczęcia postępowania.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej - przyczyny

Oprócz wiedzy o tym, jak pozbawić partnera władzy rodzicielskiej konieczne jest zapoznanie się z przyczynami, które mogą być uznane przez sąd za istotne. Powodem ograniczenia władzy rodzicielskiej może być także przeszkoda w jej realizacji taka jak: przebywanie w zakładzie karnym, długotrwałe pozostawanie poza granicami kraju (jeżeli dochodzi przy tym do zaniedbań w stosunku do dziecka) lub ciężka choroba psychiczna. Do drugiej kategorii powodów należą nadużycia władzy rodzicielskiej takiej jak m.in.: stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej, zmuszanie do pracy, głodzenie, a także przyzwolenie na stosowanie używek oraz namawianie do działalności niezgodnej z prawem). Powodem ograniczenia władzy rodzicielskiej może być to, że rodzice nie mieszkają ze sobą i nie potrafią się porozumieć, jak władza ma być wykonywana np. w kwestiach leczenia dziecka, tego, do jakiej szkoły ma chodzić czy jakie zajęcia dodatkowe wybrać.

Rodzice powinni zawsze działać w interesie dziecka, niestety czasami dochodzi do sytuacji zupełnie odwrotnej. Wiedza o tym, jak pozbawić partnera władzy rodzicielskiej w niektórych okolicznościach może okazać się niezbędna. Jeśli jesteśmy świadkami nadużywania władzy rodzicielskiej, jesteśmy zobowiązani do powiadomienia odpowiednich służb. Pamiętajmy o tym, że dzieci są naszą wspólną odpowiedzialnością.

en_US