mecenas.biz

Co grozi za brak płacenia alimentów? Odpowiadamy

Prawo cały czas się zmienia – okazuje się, że rodzice, którzy powinni otrzymywać alimenty nie są bezbronni wobec byłego partnera, który odmawia wypłacania świadczeń na dziecko. Dowiedz się w jaki sposób możesz walczyć o swoje prawa oraz poznaj listę sankcji, które mogą zostać nałożone na rodziców odmawiających wypłacania alimentów.

Relacje pomiędzy były małżonkami lub rodzicami, których związek nie przetrwał, rzadko należą do udanych. Częstym powodem konfliktów jest kwestia regulowania alimentów na dzieci. Zdarza się, że jedna ze stron unika wypełniania tego obowiązku. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca i prawo stoi po stronie dzieci oraz rodzica, z którym dzieci przebywają większość czasu. W takim razie co grozi za brak płatności alimentów?

Brak płatności alimentów - co to oznacza dla rodziny?

Wielu rodziców, zwłaszcza samotnie wychowujących dzieci, zmaga się z problemami finansowymi związanymi z utrzymaniem dzieci na dotychczasowym, zapewnianym przez dwójkę rodziców, poziomie. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy dochodzi do sytuacji niewypłacania alimentów. System sprawiedliwości coraz bardziej zdecydowanie dąży do ograniczenia ilości takich przypadków, dlatego, kary za to przewinienie stają się z roku na rok cięższe. Świadomość konsekwencji tego, co grozi za niewypłacanie alimentów, z jednej strony powinna wyraźnie zniechęcać do popełnienia takiego zaniedbania, a z drugiej – budować u osób pokrzywdzonych poczucie, że nie są bezbronne. Za niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego grozi odpowiedzialność cywilna i karna.

Osoby, które nie wypełniają swoich finansowych zobowiązań wobec dzieci podlegają sankcjom, Poniżej lista możliwych konsekwencji:

1. Grzywna. Dłużnicy alimentacyjni podlegają karze grzywny, której dzienna kwota, nie może być niższa niż 10 zł (ani przekraczać 2000 zł). Ustalając jej wysokość sąd bierze pod uwagę sytuację dłużnika (aktualne dochody, uwarunkowania rodzinne).

2. Czasowe zatrzymanie prawa jazdy. Jest to jedna z łagodniejszych kar czekających na dłużników, a zarazem wyjątkowo skuteczna. Ograniczenie możliwości prowadzenia pojazdów, jest dla wielu osób znacznym utrudnieniem życia zawodowego i prywatnego.

3. Ograniczenie wolności. W przypadku dużych i średnich zaległości finansowych sąd może zdecydować o ograniczeniu wolności. Osoba ukarana w ten sposób nie traci możliwości zarobkowych (nie znajduje się w zakładzie karnym).

4. Dozór domowy.  Kara polega na zastosowaniu elektronicznej opaski monitorującej miejsce przebywania. Dłużnik ma prawo do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania, tylko w wyznaczonych przez sąd godzinach związanych z np. z wykonywaną pracą.

5. Kara więzienia. Pozbawienie wolności jest najcięższą karą stosowaną wobec osób dopuszczających się niewypłacania alimentów. Jest wybierana, jeśli dłużnik stale uchyla się od realizacji obowiązków związanych z posiadaniem potomstwa. Warto wiedzieć, że przebywanie w zakładzie karnym nie oznacza zwolnienia z opłacania alimentów.

Zaspokajanie potrzeb związanych z wychowaniem i poszerzaniem możliwości rozwojowych dzieci to jeden z najważniejszych obowiązków ciążących na rodzicach. W przypadku kiedy dochodzi do rozpadu związku rodziców to na systemie sprawiedliwości spoczywa konieczność ich uczciwego podziału. Świadomość tego, co grozi za niewypłacanie alimentów powinna skutecznie odstraszyć przed takim postępowaniem.

en_US