mecenas.biz

PODZIAŁ MAJĄTKU

SKORZYSTAJ Z WIEDZY EKSPERTA

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo finansowe

Podział majątku po rozwodzie to proces ustalania, jak majątek małżeński zostanie podzielony między byłych małżonków. Z zasady odbywa się zgodnie z zasadą podziału w połowie, co oznacza, że każdej ze stron przysługuje połowa majątku uzyskanego przez małżeństwo w czasie jego trwania, chyba że umowa małżeńska lub inna umowa zawarta między stronami określa inny sposób podziału.

Podział majątku może nastąpić w drodze umowy zawartej między stronami, w tym w formie notarialnej, która jest niezbędna, gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość lub w efekcie postępowania sądowego – przed Sądem Rejonowym. Nie jest to sprawa rozstrzygana w toku rozwodu przez Sądem Okręgowym, choć przepisy w tym względzie bywają mylące.

W praktyce, podział majątku po rozwodzie może być skomplikowany i czasochłonny, szczególnie jeśli para posiada wiele nieruchomości, biznesów, kont bankowych i innych aktywów. W takim przypadku, strony mogą skorzystać z pomocy prawnika, który pomoże im osiągnąć porozumienie w kwestii podziału majątku.

Co Cię czeka?

Czasem trudne bywa samo ustalenie składu majątku wspólnego, trzeba go poszukać, sprawdzić na przykład składki emerytalne lub zgromadzone bez Twojej wiedzy oszczędności. Następnie czeka Cię wycena, przy której korzysta się z wiedzy specjalistów. Opinie biegłych nierzadko wzajemnie się wykluczają, trzeba więc umieć sprawnie się w tych kwestiach poruszać. 

Kolejne komplikacje mogą dotyczyć rozliczenia nakładów, nierównych udziałów czy darowizn. Jedynie doświadczony ekspert od prawa rodzinnego zapewni Ci niezbędne wsparcie. Przeprowadzi także negocjacje z byłym partnerem/partnerką lub jego/jej pełnomocnikiem – z dystansem, strategią i bez ulegania emocjom, które utrudniają korzystne rozwiązanie. W Twoim najlepszym interesie.

Jak podzielić majątek, gdy został już zidentyfikowany?

Podział majątku może również być elementem negocjacji rozwodowych choć należy pamiętać, że to odrębna sprawa. Zazwyczaj następuje po rozwodzie lub po podpisaniu umowy rozdzielności majątkowej.

Majątek można sprzedać, podzielić lub przyznać jednej ze stron z obowiązkiem spłaty. Tu również wchodzimy w mnogość wariantów. Szczególnie skomplikowane, choć jednocześnie bardzo często spotykane, są kwestie podziału nieruchomości obciążonych hipoteką, ustalenia dalszego postępowania w przypadku posiadania kredytu hipotecznego, w zależności od tego w jakiej walucie został zaciągnięty (w CHF lub w PLN). Wszystkie te elementy można do siebie dopasować, a moje ponad 20 letnie doświadczenie i znajomość podobnych spraw daje mi niezbędne narzędzia, żeby zrobić to oszczędzając Twój czas i nerwy. 

pl_PL