Adwokat Wrocław
tel. 609 00 00 99

 

Nasze doświadczenie obejmuje w szczególności poniżej wskazane dziedziny prawa :

 

SPECJALIZACJE

Prawo cywilne

Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej obejmuje wiele czynności, w tym negocjowanie warunków umów, przygotowywanie porad prawnych w formie ustnej i pisemnej, reprezentowanie Klienta w toku postępowania sądowego, przygotowywanie pism procesowych, opinii prawnych oraz analiz i projektów umów.

Prawo rodzinne

Doświadczony Wrocławski Adwokat oferuje także skuteczną pomoc w zakresie prawa rodzinnego. Jest to dziedzina wymagająca szczególnej delikatności ale również podejmowania stanowczych kroków prawnych.

Prawo autorskie, własność intelektualna

Zajmujemy się sprawami z zakresu naruszeń praw autorskich – korzystania z dzieła bez zgody Twórcy, odszkodowań, zakazania korzystania, ustalenia wynagrodzenia za wykorzystanie.

Odszkodowania za opóźnienia lotnicze

Kancelaria Adwokacka Karoliny Szulc – Nagłowskiej specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań z tytułu opóźnionego (powyżej 3 godzin) lub odwołanego lotu samolotem, opierając się na uregulowaniach europejskich.

Nieruchomości

Kancelaria Adwokacka zapewnia kompleksową pomoc prawną w obrocie nieruchomości. Pomagamy w procesie kupna i sprzedaży nieruchomości – kontroli spełnienia wszystkich wymaganych procedur, ustaleniu wartości nieruchomości i sporządzeniu odpowiednich umów.

Prawo karne i karne skarbowe

Nasza Kancelaria proponuje także pomoc prawną w zakresie prawa karnego gospodarczego. Kancelaria oferuje obronę w toku postępowania przygotowawczego i postępowania przed sądem pierwszej instancji, jak również w toku postępowania apelacyjnego i kasacyjnego.

Mediacje
Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i arbitrażem

Wieloletnie praktyczne doświadczenie wyniesione z Sali sądowej umożliwia skuteczną reprezentację Klientów kancelarii w toku postępowań toczących się przed Sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz w postępowaniu arbitrażowym. Prowadzimy postępowania na terenie całego kraju.

Obrona w postępowaniu karnym

W postępowaniu karnym adwokat Karolina Szulc-Nagłowska działa jako obrońca oskarżonych, pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych oraz świadczy pomoc w postępowaniu wykonawczym (odroczenie odbywania kary, przerwy w odbywaniu kary, ponowne zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie).