mecenas.biz

ROZWÓD Z ORZEKANIEM O WINIE

ROZWÓD "Z WINY"

Postępowanie dowodowe i kwestie finansowe

W tym przypadku przeprowadza się czasochłonne postępowanie dowodowe. Odbywają się przesłuchania świadków – najczęściej Rodziny i Znajomych małżonków, nierzadko kolegów z pracy. Małżonkowie przedstawiają nagrania rozmów lub sytuacji, zdjęcia – wszystko, aby wykazać winę drugiego z nich. Czasem taki rozwód – długi, ciężki jest jedyną możliwością rozwiązania małżeństwa. Katalog dowodowy jest otwarty i obejmuje wszystko, co może wykazać istnienie faktów, na których opieramy swoje twierdzenia. Tylko osoba z doświadczeniem jest w stanie przewidzieć, co w konkretnej sprawie może mieć znaczenie. Ważne też, żeby nie zasypać sądu milionem dokumentów, przez które nikt nie będzie miał siły przebrnąć, a wśród których utoną te mogące zaważyć na wyniku sprawy.

Rozwód „z winy” ma istotne znaczenie przy kwestach finansowych

Małżonek uznany przez Sąd za wyłącznie winnego rozkładu pożycia może zostać zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz małżonka niewinnego, jeśli rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej. Małżonek niewinny nie musi znajdować się w stanie niedostatku, ale wystarczy, że wskutek rozwodu pogorszyła się jego stopa życiowa. Dodatkowo też ten, z czyjej winy nastąpił rozwód, nie może żądać od swojego byłego niewinnego współmałżonka alimentów, nawet jeśli popadnie w niedostatek.

Rozwód z orzekaniem o winie formalnie nie ma wpływu na późniejszy podział majątku ani na kwestie opieki nad dziećmi czy wysokość alimentów. W pewnych sytuacjach okoliczności związane z winą mogą stanowić dla Sądu pewien punkt odniesienia i będą brane pod uwagę, co warto skonsultować podczas spotkania.

 

pl_PL