tel. 609 00 00 99

Obrona w postępowaniu karnym

W postępowaniu karnym adwokat Karolina Szulc-Nagłowska działa jako obrońca oskarżonych, pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych oraz świadczy pomoc w postępowaniu wykonawczym (odroczenie odbywania kary, przerwy w odbywaniu kary, ponowne zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie).

Szczególne doświadczenie posiadamy w zakresie prowadzenia spraw karnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – tzw. „przestępstwa białych kołnierzyków”.