mecenas.biz

Nękanie przez firmę windykacyjną - czy można się bronić?

Od dawna wiadomo, że firmy windykacyjne niejednokrotnie uciekają się do stosowania metod z pogranicza prawa – niemniej wywieranie nadmiernej presji na dłużniku jest niezgodne z prawem. Kancelaria adwokacka z Wrocławia podpowiada gdzie zgłosić nękanie przez firmę windykacyjną.

Adwokat z Wrocławia radzi - poznaj swoje prawa

Lista nieuczciwych praktyk stosowanych przez firmy zajmujące się ściąganiem długów jest rozległa – ich weryfikacją zajmuje się UOKiK. Warto pamiętać, że nawet zgodne z prawem metody ściągania należności od dłużnika nie mogą wywierać nadmiernej presji, ponieważ narusza to dobra osobiste poszkodowanego. W razie problemów z natarczywym komornikiem warto zasięgnąć pomocy w kancelarii adwokackiej. Wrocławskie sądy często rozpatrują pozwy wytoczone przeciwko firmom windykacyjnym o naruszenie prywatności oraz tworzenie poczucia zagrożenia poprzez stosowanie nieetycznych praktyk.

Niezgodne z prawem praktyki - jak się bronić?

Adwokat z Wrocławia, jako najczęściej stosowane niedozwolone praktyki wymienia wywoływanie w dłużniku przekonania, że firma windykacyjna może używać przymusu. Uporczywe telefony, wysyłane wezwania do stawienia się bez podanej podstawy – wszystko to podpada pod nękanie, a więc naruszenie dóbr osobistych dłużnika. Nierzadko dochodzi również do zastraszania – a przecież rolą firmy windykacyjnej jest pewnego rodzaju mediacja i wypracowanie porozumienia dotyczącego spłaty długu między dłużnikiem i wierzycielem. Kancelaria adwokacka z Wrocławia radzi, aby przypadki uporczywych telefonów i smsów zgłaszać na policję lub do prokuratury, jako podejrzenie popełnienia przestępstwa. Zdarza się, że firma windykacyjna nęka dłużnika o spłatę nieistniejących zobowiązań finansowych – co można wtedy zrobić? Adwokat z Wrocławia zapytany o poradę prawną sugeruje, aby w pierwszej kolejności w sposób pisemny poinformować nękającą nas firmę, że zadłużenia nie posiadamy bądź jest ono przedawnione, z zaznaczeniem, iż kolejne wezwanie do zapłaty zostanie potraktowane jako nękanie. W razie nieustąpienia problemu pozostaje zgłoszenie przestępstwa z art. 286 KK – czyli usiłowania wyłudzenia pieniędzy.

Podsumowanie

W razie uporczywych telefonów, listów czy smsów warto wiedzieć gdzie zgłosić nękanie przez firmę windykacyjną – niestety naruszenia prawa podczas windykacji długów nie należą do rzadkości, gdy jednak dojdzie do naruszenia naszych dóbr osobistych prawo stoi po naszej stronie.

pl_PL