mecenas.biz

Prawo karne - profesjonalna pomoc prawna

Nasza kancelaria prawna we Wrocławiu proponuje porady w zakresie prawa karnego gospodarczego, a także prawa karnego skarbowego. Doświadczony adwokat Karolina Szulc-Nagłowska oferuje profesjonalną obronę w toku postępowania przygotowawczego i postępowania przed sądem pierwszej instancji, jak również w toku postępowania apelacyjnego i kasacyjnego. Proponując najlepsze rozwiązania sprawy, analizuje wszelkie aspekty i możliwości w danej sytuacji. Analizujemy możliwość zastosowania instytucji procesowych, takich jak dobrowolne poddanie się karze czy też możliwość warunkowego umorzenia postępowania. Zależy nam na znalezieniu rozwiązania w pełni satysfakcjonującego stronę postępowania, w oparciu o wszelkie aspekty. Do każdej naszej sprawy podchodzimy indywidualnie, analizując zarówno sytuację klienta, jak i obowiązujące prawo karne.

Prawo karne skarbowe - indywidualne podejście do każdej sprawy

Szczególnej uwagi wymaga prawo karne skarbowe, dotyczące kwestii finansowych i wykroczeń z tym związanych. Czasami niewielkie opóźnienia w płatnościach przekładają się na dużą odpowiedzialność karną. Pomagamy dochodzić swych praw także w tym aspekcie. Ponadto, proponujemy także pomoc w występowaniu z powództwem adhezyjnym, jak również w występowaniu w roli oskarżyciela posiłkowego. Sporządzamy również pisma procesowe i wnioski dowodowe, wnioski o zawieszenie lub odroczenie wykonywania orzeczonej kary, czy też rozłożenie zasądzonej grzywny na raty.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do każdej sprawy możemy zagwarantować najlepsze rozwiązania, oparte o daną sytuację klienta i obowiązujące prawo karne.

pl_PL