mecenas.biz

Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i arbitrażem

Wieloletnie praktyczne doświadczenie wyniesione z Sali sądowej umożliwia skuteczną reprezentację Klientów kancelarii w toku postępowań toczących się przed Sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz w postępowaniu arbitrażowym. Prowadzimy postępowania na terenie całego kraju.

Pomoc prawna obejmuje opracowanie koncepcji prowadzenia sporu, pisemne przygotowanie stanowiska Klienta z uwzględnieniem argumentacji prawnej, spotkania z Klientem w toku postępowania, bieżące informowanie o postępach sprawy, obecność na Sali rozpraw w czasie rozpraw i posiedzeń. Celem jest zapewnienie naszym Klientom poczucia komfortu w toku postępowania, w szczególności na sali sądowej. To adwokat zadaje pytania, zwraca się do Sądu, zgłasza wnioski dowodowe, podejmuje próby obalenia twierdzeń strony przeciwnej.

pl_PL