mecenas.biz

Zmiany w prawie rodzinnym - rozwody na nowych zasadach?

Rozwód to wyjątkowo trudna decyzja dla każdego związku małżeńskiego, dla którego stwierdzono już brak ratunku. Droga do trwałego rozejścia się dróg małżonków wymaga jednak podjęcia pewnych kroków oraz umiejętnego poruszania się w prawie rodzinnym. Często następują zmiany obowiązujących przepisów, dlatego warto śledzić bieżące ustalenia ministerialne.

Co należy wiedzieć o rozwodzie? Wrocław miejscem poszukiwań specjalistów

Główną przesłanką decydującą o możliwości uzyskania rozwodu, jest trwały rozkład pożycia małżeńskiego bez szans na ponowne zacieśnienie kontaktów. Więzi emocjonalne, fizyczne i gospodarcze zostają zerwane, a m.in. wystąpienie zdrady czy przemocy stanowi dodatkowe argumenty decydujące o rozstaniu. Niejednokrotnie jednak postać rzeczy zmienia fakt posiadania dzieci, których dobro jest nadrzędną wartością dla każdego sądu. Fakt ten może być również w świetle prawa okolicznością, która w efekcie zablokuje możliwość rozpadu rodziny.

Co zmieniło się w sprawie rozwodów? Wrocław i inne miasta

Obecne zmiany wynikające z decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości w kwestii rozwodów, zmierzają do odwiedzenia małżonków od podejmowania ostatecznej decyzji o rozstaniu, a jeśli do niej dojdzie – zapewnienie jeszcze wyższej ochrony dzieciom. Zapobieganie alienacji rodzicielskiej, czyli m.in.wykluczania z życia dziecka jednego z rodziców (przez drugiego rodzica bądź instytucje) to jedno z głównych założeń nowego prawa. Ma to uchronić rodzinę przed zerwaniem więzi, a dziecku – zapewnić równomierny kontakt z obojgiem rodziców. Taki zabieg ma na celu nie tylko ustalenie opieki nad dzieckiem, lecz również “zniechęcenie” małżonków do rozwodu.

Co więcej, na znaczeniu zyskuje opieka naprzemienna oraz ostrzejsze prawo dla osób niepłacących alimentów. Te mają być przydzielane natychmiast, a kwota przeliczeniowa ma stanowić dwukrotność wynagrodzenia netto za pracę, podzieloną przez współczynnik dzietności. Pamiętajmy, że każda kancelaria adwokacka we Wrocławiu i nie tylko, powinna posiadać wiedzę dotyczącą powyższych, bieżących zmian w obowiązującym prawie. W razie potrzeby konsultacji bądź mediacji, stanowi to niepodważalną wartość i gwarantuje skuteczniejsze zadbanie o swoje prawa.

Kancelaria adwokacka Wrocław - sięgnij po profesjonalną pomoc

Sprawy rozwodowe z wielu względów nie należą do najłatwiejszych. Warto znać wiele przepisów, swoje prawa oraz możliwości, z jakich możemy skorzystać przed oraz w trakcie procesu. Niejednokrotnie najlepszym rozwiązaniem jest uzyskanie profesjonalnej pomocy prawnej na wypadek rozwodu. Wrocław oraz inne większe miasta z pewnością zapewnią dostęp do doświadczonych, wykwalifikowanych specjalistów. W trosce o dobro swoje oraz dzieci, warto powierzyć obecną sytuację rzetelnej kancelarii adwokackiej Wrocław. Dzięki temu prawo rodzinne może zostać naszym sprzymierzeńcem!

pl_PL