mecenas.biz

Prawo cywilne

Reguluje stosunki osobowe i majątkowe między podmiotami prawnymi oraz obywatelami na zasadzie równych stron.

Zastępstwo Procesowe

Reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz w postępowaniu arbitrażowym.
pl_PL