mecenas.biz

Prawo autorskie

Naruszanie praw autorskich to obecnie bardzo często spotykane zjawisko, którego ofiarą mógł paść każdy z nas.

Prawo Karne i Skarbowe

Pomagamy dochodzić praw w aspekcie wykroczeń i kwestii finansowych powiązanych z prawem karnym skarbowym.

Zastępstwo Procesowe

Reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz w postępowaniu arbitrażowym.
pl_PL