mecenas.biz

PROJECT DETAILS

Podatek od odszkodowania - co warto wiedzieć?

Kwestia opodatkowania i treść Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zawsze prezentują się klarownie dla wszystkich zainteresowanych. Szczególną ciekawość wzbudza odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu bądź majątku. Kiedy jednak uzyskujemy możliwość zwolnienia z podatku, a kiedy powinniśmy mieć świadomość jego odprowadzenia w ramach rozliczenia podatkowego? Spróbujemy przyjrzeć się tym zagadnieniom w poniższym artykule.

Porady prawne nieocenioną pomocą przy opodatkowaniu odszkodowania

Ze względu na liczne zawiłości prawne i zróżnicowanie wewnętrzne odszkodowań, do każdego przypadku powinniśmy podchodzić indywidualnie. Podstawowym elementem jest właściwa kwalifikacja przyczyny uzyskania świadczenia, które otrzymaliśmy. Przepisy oraz niektóre zakresy zwolnień z opodatkowania, nie są  zbyt precyzyjne. Większych wątpliwości nie powinien jednak wywoływać m.in. aspekt braku niektórych zwolnień dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą. Co więcej, w myśl Kodeksu cywilnego, a dokładniej art. 471 – nie zostanie zwolnione z opodatkowania świadczenie uzyskane  za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nieodpowiednie wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy.

Ponadto, w myśl porad prawnych, zwolnień nie uzyskamy m.in. w przypadkach:

  • skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę lub skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym
  • odszkodowań uzyskanych w myśl przepisów o zakazie konkurencji
  • czy świadczeń otrzymanych z tytułu umów innych, niż ugody sądowe (gdyż odszkodowania wynikające z wyroku sądu, będą zwolnione z opodatkowania)

Ważną sferą odszkodowań i ich związku z podatkiem, są natomiast renty przyznane w efekcie powstałego uszczerbku na zdrowiu. Osoba odznaczająca się częściowym bądź całościowym ograniczeniem możliwości odbycia pracy zarobkowej, otrzymuje zwolnienie z podatku, o którym przeczytamy w Kodeksie prawa cywilnego. Z dodatkowymi zwolnieniami – z zaznaczonymi jednak wyjątkami – spotykamy się również w przypadku ubezpieczeń osobowych oraz majątkowych.

Masz wątpliwości co do zwolnień odszkodowania z podatku? Zgłoś się do doświadczonego prawnika we Wrocławiu

Pamiętajmy, że kwestię zasad zwolnienia świadczeń z podatku doprecyzowują odrębne przepisy i ustawy. Dzięki temu poszczególne przypadki możemy rozpatrywać bardziej klarownie. Ważne, aby zasięgnąć wartościowych porad prawnych, dzięki którym zyskamy pewność i zabezpieczenie naszych działań. Świat prawa i finansów bywa zawiły i niejednoznaczny dla osób nie zajmujących się tymi zagadnieniami, z tego też względu starajmy się korzystać z doświadczeń ekspertów. Kompetentnych porad udzielają specjaliści z większych miast, np. prawnik we Wrocławiu czy Warszawie z pewnością wykaże się wyczerpującą znajomością zagadnień dotyczących rozliczeń podatkowych.

pl_PL